Chủ đề: đường sắt trên cao

đường sắt trên cao, cập nhật vào ngày: 05:51, 22/10/2020

1 2

ĐIỂM BÁO NGÀY 21/10: Lũ lụt miền Trung - sống chung với những bất thường

Các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, thiệt hại cả người và của. Nhưng thật ra đâu mới là nguyên nhân chính: Thiên tai hay nhân họa?