Chủ đề: đường lưỡi bò

đường lưỡi bò, cập nhật vào ngày: 10:05, 16/05/2021

1 2 3

Du lịch cộng đồng - Cần chính sách hỗ trợ để phát triển bền vững

Tam Đường (Lai Châu) có nhiều điều kiện, tiềm năng để phát triển du lịch, tuy nhiên để doanh nghiệp phát triển du lịch cộng đồng bền vững thì cần có nhiều hỗ trợ nhiều của chính quyền, địa phương.