Dự thảo Thông tư Quy định về thuyền viên phát sinh chi phí cho doanh nghiệp

Enternews.vn VCCI cho rằng, yêu cầu cơ sở đào tạo phải thực hiện các nghĩa vụ báo cáo cho cơ quan nhà nước tại các thời điểm: khai giảng khóa học; kết thúc khóa học; trước khi tổ chức kiểm tra là quá nhiều.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có văn bản trả lời Công văn số 6980/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Chưa chính xác về khái niệm phân hạng thuyền trưởng, máy trưởng 

Điểm a khoản 1 Điều 7 Dự thảo quy định, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức thi, ra quyết định công nhận kết quả thi, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM) “thuyền trưởng hạng tư trở lên, máy trưởng từ hạng ba trở lên đối với cơ sở đào tạo trực thuộc Cục”. Theo quy định tại Điều 4 Dự thảo thì GCNKNCM thuyền trưởng chỉ có bốn hạng, máy trưởng chỉ có ba hạng. Như vậy, khái niệm “hạng tư trở lên”, hạng ba trở lên trong quy định này là chưa chính xác.

Về điều khoản này, VCCI đề nghị Ban soạn thảo bỏ hai cụm từ “trở lên” trong quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7.

Điểm a khoản 1 Điều 7 Dự thảo quy định Giám đốc Sở Giao thông vận tải có thẩm quyền “tổ chức thi, ra quyết định công nhận kết quả thi, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba, hạng tư và GCNKNCM máy trưởng hạng ba”. Quy định này có nghĩa Giám đốc Sở Giao thông vận tải có thẩm quyền cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng tư, máy trưởng hạng ba đối với cơ sở đào tạo trực thuộc Cục – chồng lấn về thẩm quyền củaCục trưởng Cục Đường thủy nội địa quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Dự thảo.

Để đảm bảo tính thống nhất, VCCI đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định này theo hướng loại trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 trong quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Dự thảo.

VCCI đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định về nghĩa vụ báo cáo theo hướng, cơ sở đào tạo chỉ phải gửi báo cáo trước các kỳ kiểm tra để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giám sát.

VCCI đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định về nghĩa vụ báo cáo theo hướng, cơ sở đào tạo chỉ phải gửi báo cáo trước các kỳ kiểm tra để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giám sát.

Quy định về tổ chức lớp học

Theo quy định tại Điều 8 Dự thảo 1 thì cơ sở đào tạo phải thực hiện các nghĩa vụ báo cáo cho cơ quan nhà nước tại các thời điểm: khai giảng khóa học; kết thúc khóa học; trước khi tổ chức kiểm tra.

Việc yêu cầu nghĩa vụ báo cáo này, theo VCCI là quá nhiều, tạo gánh nặng về thủ tục hành chính cho các cơ sở đào tạo, trong khi cơ quan nhà nước chỉ cần nhận biết thông tin về các khóa đào tạo và giám sát các kỳ kiểm tra. Điều này có thể thực hiện bằng việc chỉ yêu cầu cơ sở đào tạo báo cáo trước các kỳ kiểm tra. Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định về nghĩa vụ báo cáo theo hướng, cơ sở đào tạo chỉ phải gửi báo cáo trước các kỳ kiểm tra để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giám sát.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Dự thảo 1 quy định sau khi có kết quả kiểm tra, “cơ sở đào tạo gửi kết quả kiểm tra về Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để Cục ra Quyết định công nhận kết quả kiểm tra, cấp CCCM đặc biệt”. Quy định này là chưa rõ về thời gian mà Cục sẽ ra Quyết định công nhận kết quả kiểm tra, cấp CCCM đặc biệt (bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra của cơ sở đào tạo?).

Để đảm bảo tính minh bạch, VCCI đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ về khoảng thời gian này.

Góp ý tương tự đối với thủ tục ra quyết định công nhận kết quả thi, kiểm tra và cấp GCNKNCM, CCCM sau khi nhận được báo cáo của Hội đồng thi, kiểm tra quy định tại khoản 5 Điều 9 Dự thảo.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Dự thảo Thông tư Quy định về thuyền viên phát sinh chi phí cho doanh nghiệp tại chuyên mục VCCI của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích