Dự thảo Thông tư quản lý lợi tức vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp: Một số quy định chưa phù hợp

Enternews.vn Theo VCCI, Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp vẫn tồn tại một số quy định chưa phù hợp…

Theo đó, Bộ Tài chính vừa xây dựng, lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp quy định chi tiết việc thu, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đối với Công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế Nhà nước, Công ty mẹ của các Tổng Công ty Nhà nước, Công ty mẹ trong nhóm Công ty mẹ - Công ty con, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; thu, nộp cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương làm đại diện chủ sở hữu.

Mặc dù có nhiều thay đổi về mặt quản lý, tuy nhiên,

Mặc dù có nhiều thay đổi về mặt quản lý, tuy nhiên,Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp vẫn tồn tại một số quy định chưa phù hợp - Ảnh minh họa

Mặc dù, Dự thảo được đánh giá có nhiều thay đổi về công tác quản lý, tuy nhiên, theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), một số quy định tại Dự thảo chưa phù hợp vì can thiệp trực tiếp vào việc quản lý điều hành và kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước.

Cụ thể, về trách nhiệm của Công ty mẹ có vốn góp tại Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn: Điều 3.2.2.b Dự thảo quy định, Công ty mẹ là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có vốn góp tại Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có trách nhiệm biểu quyết chi trả cổ tức.

Theo VCCI, quy định này dường như chưa phù hợp vì can thiệp trực tiếp vào việc quản lý điều hành và kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước này, bởi, Điều 5.4 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp yêu cầu, cơ quan quản lý Nhà nước không được can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

“Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc để bỏ quy định này”, VCCI góp ý.

Một số quy định tại Dự thảo được cho là can thiệp trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Một số quy định tại Dự thảo được cho là can thiệp trực tiếp vào hoạt động của doanh nghiệp - Ảnh minh họa

Về việc thu vào Ngân sách Nhà nước đối với cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước tại các Công ty có vốn góp Nhà nước, được quy định tại Điều 4.a Dự thảo, số cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo VCCI, quy định này có thể chưa thực sự phù hợp trong trường hợp cổ tức được chia bằng cổ phiếu, bởi, để nộp vào ngân sách Nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải thực hiện bán số cổ phần này để thu về tiền mặt. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ thất thoát cho ngân sách Nhà nước khi số tiền thu về từ việc bán cổ phiếu bắt buộc (và được thực hiện trong một thời gian ngắn nhất định) có thể ít hơn giá trị thực của số cổ phiếu đó, ngoài ra, việc này cũng có thể dẫn đến tình trạng giảm dần tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại các Công ty này.

“Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng, trong trường hợp cổ tức được chia bằng cổ phiếu, cơ quan đại diện chủ sở hữu có quyền quyết định việc giữ hay bán phần cổ phần này, nếu cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định bán thì phần tiền thu về được nộp vào ngân sách Nhà nước”, VCCI góp ý.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích