Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Kiến trúc chưa rõ ràng

Enternews.vn VCCI cho rằng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc còn nhiều điểm chưa rõ ràng và mâu thuẫn với Luật Kiến trúc.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản trả lời Bộ Xây dựng về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

VCCI cho rằng dự dự thảo nghị định hướng dẫn luật kiến trúc còn nhiều điểm chưa rõ ràng và mâu thuẫn với Luật Kiến trúc.

VCCI cho rằng Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Kiến trúc còn nhiều điểm chưa rõ ràng và mâu thuẫn với Luật Kiến trúc.

Khái niệm về hình thức thi tuyển chưa rõ ràng

Điều 17 Dự thảo quy định các hình thức thi tuyển gồm: thi tuyển rộng rãi và thi tuyển hạn chế, trong đó “thi tuyển hạn chế được áp dụng trong trường hợp công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc có tính đặc thù riêng mà chỉ có một số tổ chức, cá nhân đáp ứng được hoặc vì điều kiện không thể tổ chức thi tuyển rộng rãi” (khoản 2).

VCCI cho rằng “Điều kiện không thể tổ chức thi tuyển rộng rãi” là khái niệm chưa đủ rõ ràng, vì không rõ trường hợp nào được xem là không thể tổ chức thi tuyển rộng rãi?

Để đảm bảo tính minh bạch trong quy trình tổ chức thi tuyển, VCCI đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ khái niệm này.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 23 Dự thảo thì tổ chức, cá nhân phương án kiến trúc xếp thứ hạng cao nhất được lựa chọn thương thảo, ký kết hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo, nếu không đủ điều kiện năng lực thì có thể liên danh với tổ chức tư vấn có đủ điều kiện.

Trong trường hợp không thương thảo được hoặc tác giả tự nguyên không tiếp tục tham gia thì tác giả của phương án được xếp hạng tiếp theo được chọn để thương thảo, ký kết hợp đồng.

VCCI cho rằng quy định này cần được xem xét ở các điểm sau:

Về sử dụng các khái niệm chưa thống nhất: Khoản 1 Điều 23 Dự thảo quy định “tổ chức, cá nhân phương án kiến trúc” sẽ là chủ thể thương thảo, ký kết hợp đồng. Trong khi đó, khoản 3 Điều 23 Dự thảo quy định, “tác giả” của phương án kiến trúc sẽ là chủ thể ký kết thương thảo, hợp đồng. Trong một số trường hợp tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc và tác giả là hai chủ thể khác nhau.

VCCI cho rằng việc thiếu nhất quán trong quy định về khái niệm này có thể tạo cách hiểu khác nhau và gây khó khăn trong thực tế áp dụng:

Dự thảo chưa quy định để giải quyết cho trường hợp các tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc tham gia thi tuyển không đủ điều kiện năng lực để thương thảo, ký kết hợp đồng thì giải quyết như thế nào?

Do đó, VCCI đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các trường hợp trên.

Điều kiện thực hiện sát hạch đối với tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc mâu thuẫn với Luật Kiến trúc

Khoản 1 Điều 27 Dự thảo quy định về điều kiện để được thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề như sau: Có lĩnh vực hoạt động liên quan đến kiến trúc, có phạm vi hoạt động trên cả nước; Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập, có điều lệ hoạt động được phê duyệt; Đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch, sử dụng phần mềm sát hạch do Bộ Xây dựng chuyển giao, sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

VCCI cho rằng các điều kiện trên cần được xem xét ở các điểm sau:

Thứ nhất, quy định chưa thống nhất với Luật Kiến trúc: Điều kiện quy định về phạm vi hoạt động là chưa phù hợp với điểm b khoản 3 Điều 26 Luật Kiến trúc. Luật không quy định về phạm vi hoạt động (về mặt địa lý) của chủ thể tổ chức sát hạch;

Thứ hai, về tính minh bạch: Điều kiện này chưa đủ rõ ràng vì như thế nào được cho là đáp ứng “đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ tổ chức sát hạch”; làm thế nào để có được phần mềm sát hạch do Bộ Xây dựng chuyển giao (có phải đáp ứng điều kiện gì để được chuyển giao không hay là chỉ cần đề nghị là được?)

Để đảm bảo tính thống nhất và minh bạch, VCCI đề nghị Ban soạn thảo: Bỏ cụm từ “có phạm vi hoạt động trên cả nước” tại điểm a khoản 1 Điều 27 Dự thảo; Quy định rõ ràng, cụ thể hơn các điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 27 Dự thảo.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Kiến trúc chưa rõ ràng tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích