Dữ liệu truyền thông tin về hoá đơn điện tử sẽ là trực tiếp lên Tổng Cục thuế hay buộc phải qua các đơn vị cung cấp trung gian? Về vấn đề này Ban Biên tập đã chuyển qua đơn vị tư vấn là Công ty MISA xin trả lời câu hỏi của doanh nghiệp.

Theo các quy định có hiệu lực hiện hành có 2 hình thức hóa đơn điện tử được chấp nhận:

Hóa đơn điện tử không có mã xác thực do doanh nghiệp tự lập thông qua phần mềm hóa đơn điện tử hoặc hệ thống hóa đơn của đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.  Đối với hình thức hóa đơn điện tử này thì dữ liệu sẽ được lưu tại hệ thống của Nhà cung cấp (trên hệ thống thiết bị, kỹ thuật đảm bảo cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quy định pháp luật về phát hành hóa đơn).

Theo điều 5, Thông tư 32/2011/TT-BTC, định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải có văn bản báo cáo cơ quan thuế (theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC. Hiện nay, Cổng thông tin điện tử của TCT chưa sẵn sàng kết nối nhận dữ liệu đối với hóa đơn điện tử không có mã xác thực.

Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do doanh nghiệp sử dụng phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (được cơ quan thuế chấp nhận thí điểm) hoặc doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và sử dụng tài khoản đã được cấp để thực hiện lập và phát hành hóa đơn.

Nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì dữ liệu sẽ được lưu tại cả hệ thống của Nhà cung cấp dịch vụ và Tổng cục Thuế.

Nếu doanh nghiệp sử dụng tài khoản được cấp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì dữ liệu sẽ được lưu tại hệ thống của Tổng cục Thuế.

Bạn đang đọc bài viết Dữ liệu truyền hoá đơn điện tử trực tiếp lên Tổng cục Thuế hay qua các đơn vị trung gian thanh toán? tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa