Cần nâng cao "năng lực mặc cả" của Nhà nước sau sự cố nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn tại Hà Nội

Vụ việc nước sinh hoạt cung cấp cho hàng ngàn hộ dân Thủ đô bị nhiễm chất Styren từ dầu thải đặt ra nhiều dấu hỏi trong việc cung cấp các dịch vụ công, nhất là dịch vụ thiết yếu cho người dân.