Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): "Nới" quyền cổ đông bao nhiêu là hợp lý?

Enternews.vn Quy định “nới” rộng quyền cho các cổ đông nhỏ từ tỷ lệ 10% xuống 3% được xem là hợp lý đảm bảo quyền của cổ đông nhỏ cũng như tránh lạm dụng, phá rối hoạt động doanh nghiệp.

Trao đổi với DĐDN, ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, quy định cổ đông sở hữu 10% mới có những quyền rất cơ bản như quyền biết về hoạt động của doanh nghiệp, quyền được yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông... là rất bất hợp lý. Bởi đây là các quyền cơ bản để bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông.

-Ông nhận định như thế nào về các quy định giải quyết vấn đề chồng chéo các luật tại lần sửa đổi Luật Đầu tư này?

Một trong những mục tiêu sửa đổi Luật Đầu tư lần này là để xử lý các vấn đề chồng chéo và Ban soạn thảo cũng đã chỉ ra rất kỹ.

Tuy nhiên, phải hiểu rằng, không phải sửa Luật Đầu tư là có thể giảm được tất cả sự chồng chéo của tất cả các luật. Ví dụ như chồng chéo giữa Luật Đất đai với Luật Xây dựng, sửa Luật Đầu tư không thể giải quyết được. Hay chồng chéo giữa Luật Đất đai với Luật Bảo vệ môi trường, sửa Luật Đầu tư cũng không thể giải quyết được.

Trong hệ thống pháp luật hiện nay, không phải tất cả các luật như Đất đai, Môi trường… có sự tương thích và chỉ mâu thuẫn với Luật Đầu tư, mà vấn đề là tất cả các luật này có sự chồng chéo, không tương thích lẫn nhau.

Do đó, không thể đưa ra yêu cầu sửa một luật mà giải quyết được tất cả sự chồng chéo không hợp lý của các luật. 

-Vậy theo ông, làm sao gỡ bỏ tối đa sự chồng chéo này? 

Phải sửa tất cả các luật một cách đồng đều và đồng thời. Về góc độ của Luật Đầu tư thì đã có bản giải quyết được những vấn đề mà nó mâu thuẫn với các luật khác. 

Tại lần sửa đổi Luật Đầu tư này, giải quyết chồng chéo cũng chính là một trong những trọng điểm của sửa đổi, ngay trong tờ trình cũng thấy ban soạn thảo đã cố gắng giải quyết những vấn đề chồng chéo Luật Đầu tư với các luật Xây dựng, Môi trường, Đấu thầu…. họ đã cố gắng hết sức để có thể giải quyết hơn 20 chồng chéo của 7- 8 Luật. 

 -Còn về vấn đề quyền của cổ đông nhỏ được quy định trong Luật Đầu tư lần này cũng đang gây nhiều tranh cãi, thưa ông? 

Vấn đề sở hữu có mấy điểm, thứ nhất là quyền của cổ đông, hiện nay Ban soạn thảo tính mức độ sở hữu 10% cổ phần cho cổ đông là mức độ sở hữu rất lớn.Ví dụ như trong Luật Chứng khoán thì tỷ lệ sở hữu 5% hộ được coi là cổ đông lớn. Như vậy thì theo Luật Doanh nghiệp thì cổ đông sở hữu 10% phải là cổ đông cực lớn mới được có những quyền rất cơ bản như quyền biết về hoạt động của doanh nghiệp, quyền được yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông, đó các quyền cơ bản để đảm bảo vệ trước hết là để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Như vậy rõ ràng là rất bất hợp lý.

Trong khi đó, Luật Chứng khoán quy định cổ đông sở hữu 5% cổ phần là cổ đông lớn, 10 % có nghĩa rằng phải rất lớn, như vậy nó sẽ không phù hợp với thực tế.

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải cân bằng giữa lợi ích để bảo vệ cổ đông và tránh việc lạm dụng để phá rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là đúng. Tuy nhiên, trong trường hợp này khi cân nhắc đánh giá trên thực tế thì Ban soạn thảo thấy, mục tiêu của quy định bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông nhỏ, nhưng theo Luật Chứng khoán 5 % cổ phần là cổ đông lớn, vậy muốn bảo vệ cổ đông nhỏ thì tỷ lệ này chắc chắn phải dưới 5 %.

-Vậy cụ thể tỷ lệ của cổ đông nhỏ nên là bao nhiêu để vẫn đảm bảo quyền lợi cổ đông nhỏ và hoạt động doanh nghiệp, thưa ông?

Trước hết phải nói, chủ động hội nhập và tương thích với kinh nghiệm quốc tế cũng chính là một trong những mục tiêu của sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp lần này. Do đó, khi xây dựng Dự Luật có những nghiên cứu kinh nghiệm thế giới, sau khi rà soát cho thấy phần lớn các nước quy định tỷ lệ cổ phần này ở mức 3% là hợp lý. Thậm chí, có những nước quy định mức 1%, có nước quy định 1 cổ phần. Việt Nam cũng nên học tập kinh nghiệm.

Không chỉ tham khảo kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn, Ban soạn thảo đã tham vấn các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh và rất nhiều các buổi tham vấn khác ghi nhận thấy rằng mức sở hữu 3 % cổ phần của một công ty cổ phần thì tỷ lệ mức đầu tư của nhà đầu tư bỏ ra trong trường hợp này đã là rất lớn.

Thực tế đã cho thấy những cổ đông sở hữu 3 % cổ phần cho công ty, gần như họ không lạm dụng quyền này để gây thiệt hại cho chính mình vì lợi ích của họ cũng là rất lớn. Chính vì vậy, vấn đề lạm dụng quyền để phá rối hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là không có.

- Xin cảm ơn ông!

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): "Nới" quyền cổ đông bao nhiêu là hợp lý? tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích