Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp chậm cổ phần hoá vì một công văn

cách đây 2 tháng | Chính trị - Xã hội

Doanh nghiệp chậm cổ phần hoá vì một công văn

10:00, 16/10/2019

“Đã phát hiện những việc cố ý làm trái pháp luật trong cổ phần hoá, thoái vốn DNNN”

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, bước đầu đã phát hiện những việc cố ý làm trái chủ trương, chỉ đạo, trái quy định của pháp luật trong CPH, thoái vốn các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN.

11:00, 15/10/2019

Cổ phần hoá DNNN: Lận đận và truân chuyên

Gần 3 thập niên thăng trầm quãng đường cổ phần hoá, đổi mới DNNN vẫn còn nhiều nút thắt khiến quá trình này đang chậm lại, việc tắc nghẽn gây nhiều hệ luỵ cho phát triển kinh tế.

Diễn đàn kinh tế 2020: “Tích luỹ động năng cho chu kỳ tăng trưởng mới”

Được sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn kinh tế 2020: “Tích luỹ động năng cho chu kỳ tăng trưởng mới”.