Chủ đề: doanh nghiệp xuất khẩu

doanh nghiệp xuất khẩu, cập nhật vào ngày: 15:08, 25/01/2021

1 2

Ngày hội quất cảnh Hội An

TP Hội An tiếp tục tổ chức ngày hội quất cảnh nhằm giúp người nông dân mở rộng thị trường, tăng sức tiêu thụ cho cây quất Cẩm Hà.