Chủ đề: [DOANH NGHIỆP VƯỢT KHỦNG HOẢNG]

[DOANH NGHIỆP VƯỢT KHỦNG HOẢNG], cập nhật vào ngày: 13:01, 05/12/2020

CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: Cơ hội nào cho Việt Nam trong các FTA thế hệ mới?

DĐDN đã có trao đổi với TS Phạm Sỹ Thành, Giám đốc chương trình nghiên cứu Chiến lược Mekong – Trung Quốc, Học viện Nông nghiệp Việt Nam về cơ hội cho Việt Nam trong các FTA thế hệ mới.