Chủ đề: doanh nghiệp vừa và nhỏ

doanh nghiệp vừa và nhỏ, cập nhật vào ngày: 06:36, 01/12/2020

1 2 3

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt để không thua thiệt trong RCEP

Theo ông Mạc Quốc Anh, Chính phủ, Bộ, ngành cần vào cuộc nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam không bị thua thiệt trước sự chênh lệch về kinh tế giữa các thành viên của RCEP.