Chủ đề: doanh nghiệp

doanh nghiệp, cập nhật vào ngày: 05:06, 06/04/2020

1 2 3 4 5 6

Xã Đại Thắng (Hải Phòng): "Gác cổng" cho Thành phố cảng mùa dịch COVID-19

Đại Thắng là địa phương nằm trong những vòng ngoài của 4 vòng tác chiến chống dịch của TP.Hải Phòng, chính quyền xã và nhân dân đều vào cuộc quyết liệt chống COVID-19...