[GIỮ LỬA TRÊN MỌI MẶT TRẬN] Bản lĩnh người lính trên mặt trận kinh tế

Enternews.vn Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.

Thực hiện chức năng của “đội quân lao động sản xuất”, quân đội ta luôn tích cực, chủ động bằng nhiều hình thức, cách thức sáng tạo, phù hợp, đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất, xây dựng kinh tế với quốc phòng an ninh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm gian trưng bày Triển lãm“Thành tựu Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân” và Hội chợ Việt Bắc 2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các đại biểu thăm gian trưng bày Triển lãm“Thành tựu Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân” và Hội chợ Việt Bắc 2019

Phát huy truyền thống

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trên cơ sở đường lối chiến tranh nhân dân, Đảng ta chủ trương “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”, tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; vừa tiến hành chiến tranh nhân dân rộng khắp, xây dựng “làng kháng chiến”, vừa thực hiện phát triển kinh tế ở địa phương, xây dựng căn cứ hậu phương, hậu cần tại chỗ, địch đến thì đánh, địch lui lại tăng gia sản xuất.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ở miền Bắc, quân và dân ta vừa bảo vệ chế độ XHCN vừa xây dựng hậu phương lớn cho miền Nam đánh giặc. Ở miền Nam, quân và dân ta kết hợp chặt chẽ giữa đánh địch với củng cố, mở rộng hậu phương, xây dựng căn cứ địa miền Nam vững mạnh. Hiệu quả hoạt động lao động sản xuất của quân đội đã tạo tiềm lực quốc phòng và kinh tế, góp phần vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là giai đoạn đổi mới, các doanh nghiệp quân đội tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những nguồn lực quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các doanh nghiệp quân đội đã từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, phát huy vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực cho quốc phòng; sản xuất được nhiều sản phẩm mà trước đây vẫn phải nhập của nước ngoài. Đặc biệt, nhiều vũ khí, khí tài, trang bị hiện đại được doanh nghiệp quân đội có thể tự sản xuất, sửa chữa; nhờ đó, tăng cường khả năng chủ động đối với nhu cầu sử dụng và tiết kiệm một lượng lớn ngoại tệ cho đất nước.

Khẳng định bản lĩnh người lính

Nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng đang trải qua giai đoạn khó khăn của tình hình dịch bệnh Covid-19. Nhiều doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp quân đội đã gặp không ít khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp quân đội vẫn tiếp tục phát huy vai trò trên mặt trận kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tham gia tích cực vào các hoạt động sản xuất kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an sinh xã hội để cùng chung tay với công cuộc “chống dịch như chống giặc” của toàn dân.

Nhiều doanh nghiệp đã tiên phong trong cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho công tác phòng, chống dịch, như: các doanh nghiệp thuộc khối Hậu cần quân đội (Công ty X20, X26, Armephaco…) triển khai nghiên cứu chế tạo các mẫu khẩu trang, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch với khối lượng lớn để cung cấp cho thị trường; Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn triển khai các hoạt động hỗ trợ (tặng bồn chứa, bình lọc nước…) cho nhân dân vùng hạn, mặn tại các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long để nâng cao chất lượng sinh hoạt trong mùa dịch bệnh…

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, không ngừng sáng tạo, ý chí vươn lên, các doanh nghiệp quân đội đang khẩn trương rà soát, đánh giá lại mình, làm rõ những khó khăn tồn tại, cũng như những tiềm năng thế mạnh trong chặng đường đã qua, để hoạch định lại chiến lược, phương hướng sản xuất – kinh doanh phù hợp với điều kiện mới của công nghiệp hóa và hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết [GIỮ LỬA TRÊN MỌI MẶT TRẬN] Bản lĩnh người lính trên mặt trận kinh tế tại chuyên mục Doanh nghiệp của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích