Chủ đề: Doanh nghiệp Nhật bản

Doanh nghiệp Nhật bản, cập nhật vào ngày: 06:27, 19/01/2021

1 2 3

Năm 2021, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng trưởng lành mạnh hơn

Theo TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản trong năm 2021 sẽ tăng trưởng theo hướng lành mạnh hơn.