Doanh nghiệp ghi điểm chính quyền

Enternews.vn Năm 2017 với phương châm kiến tạo phục vụ của người đứng đầu chính quyền, các Sở, ban, ngành đã có hành động cụ thể nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của từng sở, ngành... nói riêng, cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nói chung và đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận?

p/Với không khí thân thiện, gần gũi, các doanh nghiệp đã chia sẻ hết các ý kiến cũng như những đề xuất, kiến nghị tại các buổi cà phê doanh nhân do tỉnh tổ chức.

Ông Nguyễn Lâm Thắng – GĐ Sở Xây Dựng tỉnh Yên Bái:Cần tăng cường nguồn lực để hút đầu tư

Tại Yên Bái, công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch cũng không nằm ngoài những khó khăn, nhất là công tác triển khai quy hoạch chi tiết. Trong những năm gần đây lượng đồ án quy hoạch tương đối nhiều, thời gian thực hiện công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch rút ngắn để kịp thời tạo điều kiện giao mặt bằng cho các nhà đầu tư. Mặt khác, việc bố trí nguồn vốn cho công tác quy hoạch chưa được nhiều, nguồn vốn một năm cho các loại quy hoạch chỉ có 13 đến 15 tỷ nên không đủ nguồn lực về tài chính. Lực lượng tư vấn chuyên ngành quy hoạch trên địa bàn còn mỏng, thực tế chủ yếu lại là các kiến trúc sư tiếp cận trực tiếp các vấn đề quy hoạch, dẫn đến chất lượng quy hoạch kém.

Các thủ tục giữa trung ương với địa phương vẫn còn nhiều vướng mắc, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật chưa được quan tâm đúng mức nên không theo kịp được sự phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, không nên vội vã trong chủ trương đầu tư, ủng hộ kế hoạch trung hạn nhưng trên cơ sở giao quyền phân cấp rất rõ ràng tại địa phương. Cần xây dựng lại hệ thống định mức kinh tế xã hội và định mức kinh tế kỹ thuật cụ thể cho từng vùng. Bên cạnh đó, để công tác quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đạt hiệu quả thực chất, cần có những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu lực của cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Đỗ Văn Dự - GĐ Sở GTVT tỉnh Yên Bái:Nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng giao thông, công tác phát triển nguồn nhân lực tại Sở GTVT tỉnh Yên Bái cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, lãnh đạo Sở GTVT chỉ đạo sát sao việc củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, các phòng ban đều có sự chọn lọc về cán bộ, tuyển dụng đúng người, đúng vị trí làm việc. Sở cũng luôn chú trọng đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật cải thiện điều kiện làm việc của các cán bộ. Tiếp tục áp dụng chương trình giảng dạy lái xe mô tô bằng máy tính và công nghệ máy chiếu LCD, lắp đặt hệ thống máy tính tốc độ cao có kết nối mạng ADSL. Sở cũng thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan để giúp cán bộ công chức của sở làm việc khoa học và hiệu quả hơn. Đặc biệt, Sở nghiêm túc thực hiện cơ chế một cửa, các lĩnh vực, số lượng TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa tại đơn vị hiện nay có 106 TTHC thuộc các lĩnh vực đường bộ, đường thủy và thủ tục thẩm định, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình giao thông vận tải thực hiện được giải quyết theo cơ chế một cửa nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại sở GTVT. Đặc biệt, sở thường xuyên rà soát để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh quyết định công bố các TTHC thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành quản lý, nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ông Hồ Đức Hợp – PGĐ Sở TN&MT tỉnh Yên Bái:Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, Sở TNMT Yên Bái đã thực hiện tốt cơ chế một cửa, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tích cực trong các hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành, có các biện pháp kiên quyết trong giải phóng mặt bằng và đặc biệt là quan tâm đến việc tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp.

Sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm soát TTHC, tập trung rà soát hủy bỏ và ban hành mới các thủ tục về lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, của UBND cấp huyện, cấp xã. Theo đó, đã thực hiện rà soát toàn bộ 124 thủ tục hành chính. Ngoài ra, Sở còn tham mưu ban hành Đề án tiếp nhận và giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông giữa cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh, công khai minh bạch thông tin về đất đai, công tác GPMB... Đặc biệt, Chúng tôi lựa chọn những cán bộ công chức có năng lực chuyên môn để làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. Sở sẽ xử lý nghiêm những đơn vị và cán bộ có hành vi tiêu cực, gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện công việc, cũng như chậm trễ trong việc sửa đổi các quy định về TTHC.

Bà Hoàng Thị Uyển - PGĐ Sở Tài chính tỉnh Yên Bái:Hỗ trợ vốn để doanh nghiệp phát triển

Thực tế, Sở Tài chính cũng phối hợp chặt chẽ với Kho Bạc nhà nước tỉnh, Hệ thống Kho bạc nhà nước tại các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo việc chuyển vốn đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu thanh toán của các đơn vị được giao làm chủ đầu tư trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư trong công tác thanh toán, thực hiện tạm ứng vốn theo hợp đồng đã ký kết để doanh nghiệp xây dựng có nguồn lực tài chính thi công công trình, dự án theo tiến độ được giao, giảm chi phí đi lại và thời gian giao dịch cho các đơn vị. Tổng kế hoạch vốn đầu tư giao từ đầu năm 2017 là 1.779.257 triệu đồng, Số vốn giải ngân từ đầu năm đến nay là 1.263.884 triệu đồng, bằng 71% so với kế hoạch giao. Bên cạnh đó, công tác thanh quyết toán vốn đầu tư luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền từ Chính phủ cho đến Địa phương. Sở đã thực hiện tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quyết toán vốn đầu tư, đồng thời Sở cũng có nhiều văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ban, ngành và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư yêu cầu rà soát tình hình triển khai thực hiện các chương trình dự án, xử lý dứt điểm việc quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành nhưng chưa được quyết toán, còn tồn đọng từ nhiều năm trước.

Ông Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở LĐTB &XH tỉnh Yên Bái:Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

Hiện nay, quy mô đào tạo nghề toàn tỉnh Yên Bái ngày càng tăng, chất lượng và hiệu quả dạy nghề có bước chuyển biến tích cực, đào tạo nghề đã bước đầu gắn với nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Hết năm 2017, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 51%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%. Tính thời điểm quý IV năm 2017, tổng số lao động có việc làm cả tỉnh ước đạt 470.827 người, tăng 22.069 người so với cùng kỳ năm 2016, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 0,74%.

Mỗi năm đã có hàng nghìn lao động sau khi học nghề được các DN trong và ngoài tỉnh tuyển dụng vào làm việc như: Cty CP Xi Măng Yên Bái, Cty CP Xi Măng Yên Bình, Cty TNHH Unico Global…với mức thu nhập bình quân từ 3 -5 triệu/tháng.

Tuy nhiên, để cải thiện hơn vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp, Sở LĐTB &XH đề xuất tăng cường gắn kết giữa các trung tâm dịch vụ việc làm với các DN nhằm hỗ trợ DN trong tuyển dụng lao động. Tiếp tục hoàn thiện chính sách đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư mở rộng hệ thống đào tạo nghề, nhất là đào tạo trình độ cao để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

ông Trương Minh Tuấn - PGĐ Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn và XTĐT tỉnh Yên Bái: Nỗ lực gỡ khó đồng hành cùng doanh nghiệp

Xác định CCHC là khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sở KHĐT Yên Bái đã tham mưu cho UBND tỉnh một số vấn đề giải quyết TTHC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đăng ký thành lập DN và đã giảm được đầu mối, thời gian giải quyết TTHC, góp phần thúc đẩy đầu tư, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sở cũng luôn trú trọng lắng nghe, giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các DN trên địa bàn tỉnh. Thông qua Chương trình “Cà phê doanh nhân 2017” tỉnh đã trực tiếp giải quyết được nhiều ý kiến đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp. Trong năm 2018, tỉnh tiếp tục tổ chức các buổi gặp mặt với các chủ đề về Thuế, Thanh Tra, cách tiếp cận vốn,….và mời các chuyên gia kinh tế, chuyên gia chính sách, nhà quản lý tham dự các cuộc gặp mặt tại thành phố Yên Bái. Giao cho các sở ngành theo lĩnh vực đang quản lý tham mưu với UBND tỉnh mời các chuyên gia Trung ương, Bộ ngành tham dự và hỗ trợ, tư vấn tháo gỡ vướng mắc của DN cũng như phổ biến chính sách mới, những kinh nghiệm hay thiết thực với tỉnh Yên Bái.

Ông Đặng Văn Thanh – Chủ tịch HH doanh nghiệp tỉnh Yên Bái:Chính quyền đã đồng hành cùng doanh nghiệp

Thời gian qua tỉnh rất quyết liệt và đôn đốc các sở ngành thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ. Các sở ngành được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá chuyển biến rất tốt. Điển hình, các cuộc thanh tra, kiểm tra của các doanh nghiệp đã giảm hẳn. Trước đây 1 năm có hàng chục đoàn thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp. Tỉnh cũng có nhiều chính sách ưu đãi đầu tư tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đặc biệt đối với các dự án lớn.

Bên cạnh đó, các cuộc gặp mặt cà phê doanh nhân được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tham gia hưởng ứng rất nhiệt tình, cởi mở. Thông qua các buổi gặp mặt cà phê doanh nhân 2017, lãnh đạo tỉnh và các sở ngành đã chủ động trao đổi thân thiện, gần gũi để doanh nghiệp chia sẻ hết các ý kiến cũng như những đề xuất, kiến nghị. Qua đó, nhiều kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp đã được tiếp thu, giải quyết và xử lý trực tiếp. Còn những vấn đề cần thời gian, tỉnh đã giao cho các ngành có văn bản trả lời hoặc cử cán bộ trực tiếp xuống giải quyết, tháo gỡ cùng doanh nghiệp. Để doanh nghiệp phát triển, tôi mong muốn rằng UBND tỉnh, các sở ngành, các địa phương tổ chức có hiệu quả và thiết thực hơn nữa các buổi gặp mặt doanh nghiệp năm 2018. Đặc biệt, cần phải có chế tài cụ thể đối với những cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu và làm giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Hà – TGĐ Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn:Cần lựa chọn những cán bộ, công chức đủ năng lực và liêm chính

Những năm gần đây, từ lãnh đạo tỉnh cho đến các sở ngành luôn quan tâm chỉ đạo rất sâu sát và tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn bộ phận không nhỏ các cán bộ ở các sở ngành vẫn còn nhiều hạn chế dẫn đến tình trạng trên nóng dưới nguội, làm cho doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc. Cần phải lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực, tố chất, luôn đổi mới cập nhật thông tin kịp thời thì doanh nghiệp mới thuận lợi để phát triển.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách không ổn định làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp không thể có kế hoạch dự tính được chi phí. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ cũng chưa tiếp cận được nhiều các chính sách, làm cho các tổ chức kinh doanh cá thể, các hộ gia đình họ không muốn lên doanh nghiệp vì họ không có bộ máy để nghiên cứu tìm hiểu về tất cả các lĩnh vực mà quản lý nhà nước yêu cầu. Dẫn đến khi có Thanh Tra vào cứ thấy doanh nghiệp sai là xử phạt không cần tìm hiểu nguyên nhân sai vì đâu.

Do vậy cả doanh nghiệp nhỏ và quản lý nhà nước cần phải có những cải cách. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì phải đào tạo con người để có bộ máy nâng tầm của mình lên, hiểu biết pháp luật hơn, nhưng đồng thời nhà nước phải giảm thiểu các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Ông tư viên vũ - GĐ Cty TNHH Ngành Gỗ Thiên An Việt Nam:Doanh nghiệp FDI chọn Yên Bái

Đối với doanh nghiệp nước ngoài như chúng tôi khi đến đây đầu tư thì yêu cầu về vốn ban đầu để làm nhà máy không cao quá so với sức của chúng tôi. Nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu ở đây rất dồi dào và môi trường đầu tư phát triển tốt. Đây là nguyên nhân chính vì sao chúng tôi chọn Yên Bái để đầu tư.

Yên Bái có nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nước ngoài tương đối hấp dẫn. Trong quá trình cấp phép đầu tư và hướng dẫn cho doanh nghiệp mới vào Yên Bái thì tôi nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ các sở ngành. Tuy nhiên, Yên Bái đánh giá không phải là những vùng phát triển quá lớn như Hà Nội hay TP HCM hay những thành phố công nghiệp khác, do vậy cũng cần có nhiều chính sách cải thiện hơn và đơn giản hóa các thủ tục hành chính để giúp cho doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp nhận được thông tin nhanh nhất.

Hiện tại chúng tôi đang hoàn thiện việc cấp sổ đỏ cho nhà máy tôi thấy trình tự giải quyết các thủ tục qua quá nhiều cơ quan ban ngành và rất phức tạp làm cho tiến độ đầu tư của chúng tôi bị chậm lại. Là một doanh nghiệp FDI, chúng tôi hết sức tuân thủ những quy định pháp luật ở VN cũng như quy định của Yên Bái nhưng làm thế nào cho chúng tôi tiếp cận dễ dàng nhất. Nếu nhà máy chúng tôi đi vào sản xuất sớm ngày nào thì cũng mang lại lợi ích rất lớn cho tỉnh.

Ban đầu chúng tôi xin đất là 6ha, nhưng mới giao được cho chúng tôi 2 ha. Với 2 ha được giao đất chúng tôi đã san lấp xong và đang bắt đầu xây dựng. Dự kiến trước tết âm lịch sẽ nhập các thiết bị từ Trung Quốc về và sau tết sẽ đi vào sản xuất chạy thử máy. Còn 4ha sau khi được giao đất, dự kiến tháng 10/2018 nhà máy sẽ đi vào sản xuất được. Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng về nhân sự giai đoạn 1 khoảng 200 người và giai đoạn 2 là 800 đến 1000 người. Đặc biệt, khi đầu tư, chúng tôi luôn quan tâm đến vấn đề môi trường nên làm thế nào cùng giữ gìn môi trường là tốt nhất. Công nghệ sử dụng bảo vệ môi trường của chúng tôi luôn là tuyệt đối.

ông Bùi Đức Thống – TGĐ Cty CP Hapaco Yên Sơn Yên Bái:Doanh nghiệp sản xuất cần chính quyền kiến tạo

Doanh nghiệp sản xuất ở Yên Bái đang gặp phải một số khó khăn về vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm. Như Yên Sơn hiện nay đang tập trung vào thị trường Đài Loan và Trung Quốc nhưng hai thị trường này đang có nhiều biến động làm cho việc tiêu thụ hàng hóa bị chậm lại. Cung đang vượt cầu vì Thanh Hoá cũng đang phát triển sản xuất giấy đế rất lớn, do vậy tổng sản lượng cung so với năm trước của tỉnh Thanh Hóa bằng tổng lượng cung của toàn thị trường miền bắc trong giai đoạn từ 2010 đến 2013. Năm 2016 những tháng cuối năm Yên Sơn xuất khẩu các loại sản phẩm khoảng 50 container, nhưng năm 2017 tiêu thụ giảm mỗi tháng chỉ còn hơn 30 container. Giảm 25% - 30% so với năm trước.

Trung bình hàng tháng có từ 4000 - 6000 tấn giấy đế từ khu vực Thanh Hóa vào thị trường làm cho tổng sản phẩm tăng lên khối lượng lớn, nhà tiêu thụ có quyền lựa chọn những sản phẩm tốt với giá thành giẻ và ép giá được các nhà sản xuất. Còn những đơn vị như ở Yên Bái mặc dù có sản phẩm tốt nhưng do cước phí vận chuyển xa cộng với nguyên liệu đầu vào cao hơn thì giá thành sản phẩm lại không giẻ hơn họ sẽ lựa chọn sau cùng.

Trong năm 2018 Yên Sơn phải đưa ra những phương án mới, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, không chạy các loại giấy dầy nữa mà chạy các loại giấy mỏng để nguyên liệu đầu vào giảm đi cùng với việc đẩy mạnh tiếp tục đầu tư khoa học công nghệ kỹ thuật mới để sản xuất ra những mặt hàng chất lượng cao duy trì sản xuất để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động. Trong những năm tới, Công ty Yên Sơn sẽ chuyển sang sản xuất mặt hàng Đài Bắc từ 40-60% so với kế hoạch để tiêu thụ vào vùng Đài Bắc của Đài Loan.
Hiện nay, tỉnh vẫn đang cấm Container đi vào Thành phố. Việc này cũng ảnh hưởng rất lớn đến thời gian của doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn rằng tỉnh chỉ nên cấm theo khung giờ nhất định để tạo điều kiện không làm mất thời gian cho doanh nghiệp.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp ghi điểm chính quyền tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích