Chủ đề: Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cập nhật vào ngày: 07:15, 25/01/2020

Những lời chúc tốt đẹp của doanh nghiệp trong năm 2020

Năm 2020 sẽ là năm sẽ là năm mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp, Diễn đàn Doanh nghiệp xin gửi tới các doanh nghiệp trong và ngoài nước những lời chúc tốt đẹp nhất.