Là doanh nghiệp, số lượng và số lần in hoá đơn chuyển đổi tối đa là bao nhiêu lần để tránh trường hợp 1 khách hàng sử dụng 2 hoá đơn giống nhau để yêu cầu bồi thường tại 2 đơn vị bảo hiểm? Về vấn đề này Ban Biên tập chuyển câu hỏi tới Công ty Cổ phần MISA  giải đáp.

Theo quy định tại điều 12, Thông tư 32/2011/TT-BTC: Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử  sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Như vậy, hiện tại chưa có hướng dẫn cụ thể để tránh trường hợp 1 khách hàng sử dụng 2 hoá đơn giống nhau để yêu cầu bồi thường tại 2 đơn vị bảo hiểm. Do đó, Công ty bảo hiểm nên gửi công văn hỏi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về vấn đề này hoặc làm việc với các nhà cung cấp hóa đơn điện tử để tìm giải pháp phòng ngừa vấn đề này.

Bạn đang đọc bài viết Doanh nghiệp cần số lượng và số lần in hoá đơn chuyển đổi tối đa là bao nhiêu? tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,