Chủ đề: doanh nghiệp bất động sản

doanh nghiệp bất động sản, cập nhật vào ngày: 22:35, 12/04/2021

1 2 3 4 5 6 7

Thị trường bán lẻ ở Việt Nam đang cạnh tranh thế nào?

Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ năng động và hấp dẫn trong khu vực châu Á và trên thế giới. Tuy vậy, bên cạnh cơ hội, doanh nghiệp trong nước gặp nhiều là thách thức.