Đỗ Mười - Tổng Bí thư của đổi mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

cách đây 2 năm | Chính trị - Xã hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

04:30, 06/10/2018

Đỗ Mười - Tổng Bí thư của đổi mới

Tổng Bí thư Đỗ Mười là một con người đặc biệt, đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất Đảng Cộng sản Việt Nam vào một thời kỳ đặc biệt.

20:05, 05/10/2018

Đồng chí Đỗ Mười – Nhà lãnh đạo tài năng, Tổng Bí thư kiên định, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới 

"Trên 80 năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước".

16:02, 02/10/2018

“Gạch nối lịch sử” mang tên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Với những gì người cộng sản chân chính Nguyễn Duy Cống - Tổng Bí thư Đỗ Mười làm được trong thời kỳ bắt đầu đổi mới, ông xứng đáng là gạch nối giữa hai thời kỳ lịch sử của đất nước.

16:01, 02/10/2018

[Infographic] Nhìn lại chặng đường hoạt động của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tên thật là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2/2/1917, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

10:35, 02/10/2018

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và cuộc chiến giá - lương - tiền

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã có nhiều quyết sách táo bạo giải quyết lạm phát "phi mã" và tình hình bất ổn lương thực. Đồng thời, ông là người mở cửa cho kinh tế hàng hóa.

10:28, 02/10/2018

Bài học "vượt bão lạm phát" từ nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười

Bài học về điều hành nền kinh tế “vượt bão lạm phát” của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vẫn còn nguyên giá trị.

08:30, 02/10/2018

Hình ảnh về một số hoạt động nổi bật của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Một số hoạt động nổi bật của đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

08:15, 02/10/2018

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Một trong những lãnh tụ đổi mới ở Việt Nam

Tổng Bí thư Đỗ Mười là một lãnh tụ của Đảng với những công lao to lớn được khẳng định trong thời kỳ đổi mới. Tên tuổi của ông gắn liền với sự nghiệp biến đường lối đổi mới của Đảng ta thành hiện thực.

00:29, 02/10/2018

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vừa từ trần hồi 23h12 ngày 1/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.