p/Ông Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chào mừng Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ lần thứ II năm 2017 với chủ đề: “Tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở liên kết vùng”

Ông Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chào mừng Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ lần thứ II năm 2017 với chủ đề: “Tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên cơ sở liên kết vùng”

p/Ông Cao Đức Phát, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế TW, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (đơn vị đồng chủ trì) cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh thành và các vị khách quý tham quan gian hàng triển lãm tại Diễn đàn.

Ông Cao Đức Phát, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế TW, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (đơn vị đồng chủ trì) cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh thành và các vị khách quý tham quan gian hàng triển lãm tại Diễn đàn.

 Diễn đàn có sự tham dự của đông đảo Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, đại diện các cơ quan Bộ, ngành, các chuyên gia, các tổ chức đầu tư trong, ngoài nước cùngp/gần 500 doanh nhânp/

Diễn đàn có sự tham dự của đông đảo Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, đại diện các cơ quan Bộ, ngành, các chuyên gia, các tổ chức đầu tư trong, ngoài nước cùng gần 500 doanh nhân

p/Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành UBND tỉnh trong vùng nhận kỷ niệm chương Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ thường niên lần thứ II năm 2017

Đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành UBND tỉnh trong vùng nhận kỷ niệm chương Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ thường niên lần thứ II năm 2017

p/Đại diện NHTM CP Quân đội (MB) - ông Hà Trọng Khiêm, Phó Tổng giám đốc nhận kỷ niệm chương của BTC trong Gala Tuyên dương DN điển hình ĐNB 2017

Đại diện NHTM CP Quân đội (MB) - ông Hà Trọng Khiêm, Phó Tổng giám đốc nhận kỷ niệm chương của BTC trong Gala Tuyên dương DN điển hình ĐNB 2017

p/20 DN Điển hình vùng Đông Nam Bộ được xướng tên và nhận kỷ niệm chương của BTC trong Gala Tuyên dương DN điển hình ĐNB 2017

20 DN Điển hình vùng Đông Nam Bộ được xướng tên và nhận kỷ niệm chương của BTC trong Gala Tuyên dương DN điển hình ĐNB 2017

p/Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ trao kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp đồng hành cùng Chương trình.

Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Đông Nam Bộ trao kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp đồng hành cùng Chương trình.

Mỹ Ý - Quốc Tuấn thực hiện