Danh sách bài viết
  • Đồng hành cùng doanh nghiệp

    Diễn đàn phát triển - 19/06/2007, 00:00

    Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Mía đường Cần Thơ: Báo chí là một trong những \"kênh\" thông tin khá quan trọng trong đời sống hàng ngày, nhất là đối với DN.