Diễn đàn “Doanh nhân Việt Nam: Tổ quốc gọi tên mình”

Hơn 1000 doanh nhân từ ba miền đất nước chào cờ dưới tượng đài Mẹ Việt Nam tại Đà Nẵng

cách đây 1 năm | Phóng sự ảnh

Hơn 1000 doanh nhân từ ba miền đất nước chào cờ dưới tượng đài Mẹ Việt Nam tại Đà Nẵng

09:49, 05/10/2019

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: "Cải cách hành chính chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp"

Đó là nhận định của Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng tại Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2019 khi nói về các vấn đề của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

09:06, 05/10/2019

Đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang nghe “Tổ quốc gọi tên mình”

Mỗi doanh nhân hãy góp phần làm giàu cho đất nước, không chỉ bằng lòng với “giấc mơ nho nhỏ” riêng cho gia đình mình và doanh nghiệp mình.