Điện Biên xây dựng một chính quyền gần dân

Enternews.vn (DĐDN) - “Không chỉ hàng tháng mà hàng ngày, thông tin phản ánh của doanh nghiệp đều được tháo gỡ trong nỗ lực chung xây dựng hình ảnh một chính quyền gần dân và doanh nghiệp” - Đây là lời khẳng định của ông Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên với Báo DĐDN.

(DĐDN)- Untitled-28 copy“Không chỉ hàng tháng mà hàng ngày, thông tin phản ánh của doanh nghiệp đều được tháo gỡ trong nỗ lực chung xây dựng hình ảnh một chính quyền gần dân và doanh nghiệp” - Đây là lời khẳng định của ông Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên với Báo DĐDN.

Untitled-29 copy Lãnh đạo tỉnh Điện Biên thăm cơ sở chế biến gạo chất lượng cao của Công ty TNHH Trường Hương, Điện Biên

Ông Sơn nhấn mạnh, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo giúp việc cho UBND tỉnh và đôn đốc các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát lại các cơ chế chính sách, xây dựng kế hoạch nhằm tạo ra môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao; xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp tiến tới chuyển từ chính quyền chỉ đạo, điều hành sang chính quyền phục vụ.

-Năm 2015 PCI của Điện Biên đã cải thiện tới 10 bậc, từ vị trí cuối bảng năm 2014 “nhảy” lên vị trí 53/63. Điện Biên đã có những giải pháp ra sao để tạo bước đột phá như vậy, thưa ông?

Năm 2015, với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong cải cách hành chính. Chuyển biến từ nhận thức đến hành động, thái độ phục vụ doanh nghiệp cũng đã có diện mạo mới. Vướng mắc giữa các doanh nghiệp với các sở ban ngành đã được tháo gỡ. Đặc biệt, doanh nghiệp được hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục đầu tư và giải quyết các thủ tục hành chính trong thời gian ngắn nhất: việc giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư tối đa không quá 7 ngày; cấp giấy chứng nhận đầu tư tối đa không quá 20 ngày.

Để có sự thay đổi tích cực đó, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đối thoại, trực tiếp, thông qua đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, nắm được những khó khăn của doanh nghiệp, những bất cập vướng mắc trong chỉ đạo điều hành giải quyết công việc của tỉnh, của các sở ngành. Từ những cuộc tiếp xúc này, lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành và doanh nghiệp đã có sự chia sẻ hơn, tìm được tiếng nói chung.

-Vậy quan điểm của ông như thế nào khi doanh nghiệp cho rằng Điện Biên vẫn còn tình trạng “nóng” trên nguội “dưới”?

Quá trình hỗ trợ doanh nghiệp cũng như quá trình chỉ đạo còn chưa nhất quán đang là vấn đề thực tế Điện Biên cần phải giải quyết. Trong khi đó, năng lực của một bộ phận đội ngũ cán bộ còn hạn chế, năng lực của doanh nghiệp trong vấn đề thực thi xây dựng lập dự án và phương án để trình với tỉnh cũng yếu. Năng lực của các cơ quan tư vấn để thực hiện các dự án còn hạn chế. Ba yếu tố này rất quan trọng trong vấn đề thực thi nhiệm vụ chung. Nếu như cấp tỉnh Chủ tịch có cương quyết chỉ đạo nhưng năng lực cán bộ cấp dưới chưa đáp ứng được cũng sẽ là sự cản trở.

Chủ trương của Điện Biên là khuyến khích nâng cao chất lượng doanh nghiệp chứ không khuyến khích phát triển về số lượng.

Để khắc phục bất cập này, tới đây chúng tôi sẽ tăng cường chỉ đạo cấp tỉnh, nâng cao năng lực của lãnh đạo các ngành để thực thi thật tốt. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng cần nâng cao năng lực để khi xây dựng các phương án dự án đảm bảo đúng quy định trình tự tránh bị trả lại hồ sơ. Mặt khác, phải nâng cao năng lực các nhà tư vấn để khi tư vấn các dự án đảm bảo hồ sơ thực hiện nghiêm túc.

-Tuy nhiên, PCI của Điện Biên có tới 3 chỉ số quan trọng còn thấp: Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch và Chi phí không chính thức. Tỉnh có giải pháp gì để cải thiện những chỉ số này, thưa ông?

Năm 2015, PCI Điện Biên có sự chuyển biến nhưng có 3 lĩnh vực còn hạn chế là Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch và Chi phí không chính thức.

Về tiếp cận đất đai do nguyên nhân là lịch sử quản lý đất đai của Điện Biên có hạn chế nhất là vấn đề giao đất giao rừng, quản lý đất đai của tổ chức cá nhân chưa thành hệ thống. Để khắc phục điểm yếu này, tới đây chúng tôi sẽ phải thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo của Trung Ương về giao đất, giao rừng cho các tổ chức và cá nhân. Bên cạnh đó, thực hiện chính sách về minh bạch trong vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng.

Thứ hai, chi phí không chính thức trong xếp hạng tương đối thấp. Vì vậy, tỉnh cần chỉ đạo sát sao hơn, tránh tiêu cực tham nhũng và chi phí không cần thiết. Tỉnh đang tăng cường công tác thanh tra kiểm tra trong thực hiện công vụ của cán bộ công chức.

Với chỉ số minh bạch, Điện Biên là tỉnh xa, công nghệ thông tin còn hạn chế, do đó chúng tôi sẽ xây dựng cơ chế minh bạch hơn, đặc biệt giao cho các đơn vị và giao trực tiếp cho Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối để xử lý thông tin. Tới đây, tỉnh sẽ thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư để hàng ngày điều hành việc này. Đây là 3 vấn đề mà Điện Biên đã có giải pháp xử lý trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Bài liên quan:

-Ngoài giải pháp cho ba vấn đề còn hạn chế, sắp tới tỉnh còn có những hành động gì để thu hút doanh nghiệp, thưa ông?

Việc cải cách hành chính phải mang tính toàn diện, thực tế hiện nay có 4 vấn đề phải quan tâm.

Trước hết, tăng cường nâng cao năng lực, cải tiến tác phong, phương pháp làm việc của các lãnh đạo đầu ngành và các cán bộ công chức.

Thứ hai, phải cải cách tăng cường năng lực các cơ quan quản lý các doanh nghiệp.

Thứ ba, tăng cường ngay năng lực các doanh nghiệp.

Và thứ tư là tăng cường cải cách hệ thống tư vấn. Nhưng để xử lý triệt để không thể một sớm một chiều, vì vậy đối với lực lượng cán bộ công vụ công quyền như tôi đã nói là phải giao trách nhiệm trong vấn đề kiểm đếm, kiểm kê các đầu việc hàng ngày, hàng tháng để xác định rõ trách nhiệm của ai. Đồng thời, phải tăng cường thanh tra công vụ để thấy rõ trách nhiệm thuộc đối tượng nào. Khi chúng ta xử lý triệt để những đầu mối như vậy sẽ cải thiện và đem lại hiệu quả trong việc cải cách hành chính.

-Chạy theo thành tích thu hút đầu tư bằng mọi giá, dẫn tới nhiều dự án treo, ô nhiễm môi trường... xảy ra ở một số tỉnh. Vậy quan điểm của tỉnh về vấn đề này thế nào?

Quan điểm của tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất đầy đủ nhất cho các doanh nghiệp. Hiện nay tỉnh đang xây dựng một cơ chế để khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Đối với công nghiệp, Điện Biên không có thế mạnh nhưng đang ở giai đoạn từng bước thực hiện theo lộ trình. Điện Biên đã chuẩn bị các điều kiện ưu tiên cho một số ngành công nghiệp: chế biến gỗ, cà phê, gạo, tiểu thủ công nghiệp...

Tuy nhiên, chủ trương của tỉnh là khuyến khích nâng cao chất lượng doanh nghiệp chứ không khuyến khích phát triển về số lượng. Nếu doanh nghiệp muốn làm ăn thật sự trên địa bàn Điện Biên thì phải có lộ trình hoạt động thiết thực, không lợi dụng chính sách của địa phương, nhà nước để đầu tư.

Bởi thực tế, chúng tôi đã giao cho một số doanh nghiệp làm dự án như: khu đô thị ven sông nhưng các doanh nghiệp chỉ nhận mà không triển khai, doanh nghiệp chờ đợi nhà nước bỏ tiền ra để làm chứ không bỏ tiền ra đầu tư. Thêm nữa, doanh nghiệp muốn đầu tư vào Điện Biên phải tôn trọng quy hoạch tránh tình trạng phá vỡ quy hoạch không gian của Điện Biên.

Xin cảm ơn ông!

Khắc Lãng

>>> Điện Biên: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên xây dựng một chính quyền gần dân tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích