Điện Biên: Thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp

Enternews.vn Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của tỉnh.

Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Điện Biên có 70 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 368 tỷ đồng, nâng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 1.190 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 19.298 tỷ đồng và 193 chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại địa phương.

p/Dự án mở rộng nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Giai đoạn đến năm 2020, cảng có công suất 300 nghìn hành khách/năm và 500 tấn hàng hóa/năm. Định hướng đến năm 2030, Cảng có công suất hai triệu hành khách/năm, 10 nghìn tấn hàng hóa/năm...

Dự án mở rộng nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Giai đoạn đến năm 2020, cảng có công suất 300 nghìn hành khách/năm và 500 tấn hàng hóa/năm. Định hướng đến năm 2030, Cảng có công suất hai triệu hành khách/năm, 10 nghìn tấn hàng hóa/năm...

Nâng cao năng lực điều hành

Kinh tế tập thể và hộ kinh doanh của tỉnh tiếp tục được khuyến khích phát triển, ước tính 6 tháng đầu năm nay thành lập 8 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký là 11,9 tỷ đồng, 550 hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 82,66 tỷ đồng. Đến 30/6/2018 toàn tỉnh có 215 hợp tác xã với tổng số vốn đăng ký 277,26 tỷ đồng; 17.223 hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 2.215 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Điện Biên đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký trên một nghìn tỷ đồng. Trong đó có 09 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 364 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã có 133 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 22 nghìn tỷ đồng, và tiếp tục vận động xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế như: thủy điện, khai thác vật liệu xây dựng, du lịch, trồng rừng, cây công nghiệp và chăn nuôi....

Bên cạnh đó, tỉnh đã tích cực chỉ đạo các nhà đầu tư và các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 04 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đặc biệt, UBND tỉnh Điện Biên đã có quyết định thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên nhằm liên kết, tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là đầu mối tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh để kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và hiệu quả.

Theo ông Mùa A Sơn, để có được kết quả trên, tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo cải thiện các chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh; rà soát, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC); công khai, minh bạch các TTHC, quy trình, quy định hành chính để doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận dễ dàng nhất; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo động lực, sự đột phá về thu hút đầu tư vào tỉnh. Qua đánh giá của VCCI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 của Điện Biên đạt 60,57 điểm, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố (Tăng 05 bậc so với năm 2016). Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) năm 2017 đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 18 bậc (Năm 2016 là 42/63).

Thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ông Mùa A Sơn cho rằng: Các cấp chính quyền sẽ phải tiếp tục nỗ lực, chủ động thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp đã đề ra từ đầu năm và các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, trọng tâm là hoàn thành quy hoạch vùng tỉnh; rà soát quy hoạch ngành, lĩnh vực để thực hiện cho phù hợp Luật Quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, dự án trọng điểm và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế; gia tăng dư địa phát triển cho doanh nghiệp.

Trong 6 tháng năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) ước 5.334,56 tỷ đồng, tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.198,4 tỷ đồng, tăng 2,94%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.238,2 tỷ đồng, tăng 6,23% ...

Cụ thể, tỉnh tập trung rà soát các TTHC liên quan đến đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh rà soát các TTHC, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chuẩn bị tốt các chương trình làm cơ sở thu hút, kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp, tư nhân vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng. Tỉnh đã và đang và sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đầu tư công

Để tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư, Điện Biên tiếp tục có những giải pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, đồng thời chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Ngoài ra, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo về quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra rà soát các dự án đã được đưa vào Kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 thuộc thẩm quyền quản lý để loại bỏ các dự án, danh mục đầu tư không hiệu quả, bổ sung các danh mục dự án thực sự cấp thiết phải đầu tư giai đoạn 2019-2020. Đồng thời tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh, tiếp nhận các dự án cây mắc- ca đầu tư vào tỉnh (20.000 ha), góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong vùng dự án, đưa Điện Biên trở thành “thủ phủ” của cây mắc- ca”- ông Mùa A Sơn chia sẻ.

Đặc biệt, để triển khai thực hiện Quy hoạch cảng hàng không Điện Biên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn xác số liệu, nhu cầu tái định cư liên quan đến nâng cấp cảng hàng không Điện Biên (bao gồm nhu cầu tái định cư trong phạm vi quy hoạch xây dựng nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên và các đối tượng ảnh hưởng của tỉnh không sân bay) trên cơ sở Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, đồng thời lập quy hoạch chi tiết để sắp xếp, bố trí tái định cư, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ công tác tái định cư cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc nâng cấp sân bay Điện Biên Phủ theo quy hoạch.

“Với những nỗ lực không ngừng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cơ sở hạ tầng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, gia tăng dự địa phát triển cho các nhà đầu tư đến với Điện Biên, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của Điện Biên phát triển bền vững trong những năm tới”- ông Mùa A Sơn tin tưởng.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên: Thêm dư địa phát triển cho doanh nghiệp tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích