Điện Biên: Gắn không gian du lịch với sản phẩm du lịch

Enternews.vn (DĐDN) - Theo ông Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bên cạnh việc đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, Điện Biên sẽ phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, phù hợp với lợi thế của tỉnh và phù hợp với nhu cầu của khách du lịch.

(DĐDN) - Theo ông Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Bên cạnh việc đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, Điện Biên sẽ phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, phù hợp với lợi thế của tỉnh và phù hợp với nhu cầu của khách du lịch.

Ông Dũng cho biết, Điện Biên là tỉnh có cảnh quan hùng vĩ, nguồn tài nguyên du lịch khá phong phú, đặc biệt là các loại hình du lịch văn hóa, du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch sinh thái. Toàn tỉnh hiện có 18 di tích lịch sử được xếp hạng (12 di tích được xếp hạng quốc gia, 06 di tích được xếp hạng cấp tỉnh); 4 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, nổi bật nhất là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ - một trong mười Di tích Quốc gia đặc biệt được công nhận lần đầu tiên trong cả nước. Đồng thời, tỉnh có tiềm năng lớn về hệ sinh thái rừng, sông, suối, hang động, hồ nước, điểm nước khoáng nóng, thuận lợi cho việc phát triển hoạt động du lịch. Sân bay Điện Biên Phủ hiện đang khai thác đường bay Hà Nội - Điện Biên Phủ và đã được Chính phủ Việt Nam quy hoạch để đầu tư nâng cấp mở rộng để đón các máy bay A320, A321 và mở các đường bay mới từ Điện Biên đi các tỉnh, thành phố của Việt Nam và một số nước trong khu vực.

Vậy hiện tại, tỉnh đã khai thác những thế mạnh này ra sao, thưa ông?

Toàn tỉnh có 145 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 05 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao, 06 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao; 02 DN được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, 01 DN kinh doanh lữ hành nội địa.

Tổng lượng khách du lịch đến Điện Biên năm 2016 ước đạt trên 480.000 lượt, đạt 106% kế hoạch năm, tăng 14,28% so với năm 2015, trong đó lượng khách quốc tế đến ước đạt 80.000 lượt, tăng 14,2% so với năm 2015. Tổng thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt 710 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch năm, tăng 29% so với năm 2015. Hoạt động du lịch đã tạo việc làm cho trên 12.000 lao động, trong đó có trên 5.000 lao động trực tiếp.

Hạ tầng là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy du lịch phát triển, ông đánh giá như thế nào hạ tầng du lịch của Điện Biên?

Theo tôi, hệ thống hạ tầng nói chung và hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch nói riêng của Điện Biên còn nhiều khó khăn. Hệ thống đường bộ tuy đã được nâng cấp nhưng lộ trình còn khá dài. Nhiều khu, điểm du lịch ở xa trung tâm thành phố nhưng khả năng tiếp cận còn hạn chế, đặc biệt vào mùa mưa.

Để cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động du lịch, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ tín dụng, trong đó tập trung quy hoạch, đầu tư xây dựng Trung tâm giao lưu văn hóa và Thông tin du lịch; đầu tư nâng cấp tuyến đường từ thành phố Điện Biên Phủ đến Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên.

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng các điểm dừng chân trên các tuyến du lịch và nhà vệ sinh công cộng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ - một trong mười Di tích Quốc gia đặc biệt được công nhận lần đầu tiên trong cả nước. Ảnh: Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thực hiện đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đến các khu, điểm du lịch; hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc cho các khu, điểm du lịch. Tham mưu nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ; phấn đấu thành Cảng hàng không quốc tế, mở các đường bay mới trong nước và Quốc tế để khai thác thị trường khách du lịch trọng điểm tại các tỉnh, thành phố trong nước và các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan.

Nguồn nhân lực đang là một điểm yếu, Điện Biên có giải pháp gì để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch?

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, yếu tố có tính chất quyết định đến công tác quản lý, phát triển hoạt động du lịch, trong thời gian tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tích cực tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tập trung củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý du lịch. Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý trong lĩnh vực du lịch: Hoàn thiện tổ chức bộ máy, ổn định nhân sự, nâng cao năng lực cơ quan quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý du lịch thông qua việc tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, ngoại ngữ, xúc tiến du lịch, văn hoá ứng xử. Đảm bảo hài hòa giữa nội dung đào tạo lý thuyết và nghiên cứu, thực hành thực tế.

Thứ hai, hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch tích cực mở các lớp đào tạo nghề du lịch cho lao động trong tỉnh.

Tỉnh tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức, khai thác, phục vụ khách du lịch cho DN du lịch, cộng đồng địa phương trong khai thác các sản phẩm du lịch theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, Sở còn định kỳ tổ chức các hội thi tay nghề các cấp, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng...

Điện Biên còn cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo tại các tỉnh trong nước và các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia... để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực du lịch.

Tổng thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên ước đạt 710 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch năm. Hoạt động du lịch đã tạo việc làm cho trên 12.000 lao động, trong đó có trên 5.000 lao động trực tiếp.

Những giải pháp của Điện Biên nhằm ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đồng thời chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bên ngoài, nhất là đối với sinh viên tốt nghiệp các trường du lịch có chuyên môn, tay nghề giỏi về nghiệp vụ chuyên ngành du lịch; hình thành đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch người địa phương...

Phát triển du lịch trên cơ sở liên kết vùng và các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan cũng như các thị trường tiềm năng đòi hỏi Điện Biên phải phải tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch, gắn không gian với sản phẩm du lịch, vậy đâu là sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của tỉnh, thưa ông?

Để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, phù hợp với lợi thế của tỉnh Điện Biên và phù hợp với nhu cầu của khách du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tập trung phát triển một số sản phẩm du lịch đặc trưng. Trong đó, phát triển sản phẩm du lịch lịch sử gắn với Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu, tri ân của người dân trên mọi miền tổ quốc. Nghiên cứu, đầu tư và triển khai các dự án: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ; Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đồi A1 và cứ điểm Khu đề kháng Him Lam; Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng; Tượng đài Thanh niên xung phong trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Đèo Pha Đin.

Chúng tôi còn phục dựng và phát triển các lễ hội độc đáo riêng có của tỉnh như: Lễ hội đua thuyền Đuôi Én, Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội Thành Bản Phủ, đầu tư xây dựng địa điểm tổ chức Xên Mường Thanh tại thành phố Điện Biên Phủ...

Sở cũng tổ chức các hoạt động chinh phục Ngã ba biên giới A Pa Chải, điểm cực Tây của tổ quốc, để phát triển trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh để thu hút khách du lịch.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn quy hoạch và mở rộng diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ cây Hoa Ban tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa, các tuyến phố, tuyến đường, khu quy hoạch trồng cây Hoa Ban tại các huyện, thị xã, thành phố.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh còn đầu tư xây dựng các Bản Văn hóa du lịch có chất lượng cao phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong việc tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, thưởng thức văn hóa, ẩm thực, và trải nghiệm dịch vụ lưu trú tại nhà dân.

- Xin cảm ơn ông!

Phan Nam thực hiện

>> PCI Điện Biên: Thước đo chất lượng điều hành

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên: Gắn không gian du lịch với sản phẩm du lịch tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích