Điện Biên: Đột phá cải cách quản lý đất đai

Enternews.vn Sở TN&MT tỉnh Điện Biên tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất.

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính; hạn chế tối đa việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… là những giải pháp Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đang nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.

<p/>Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công táckiểm tra thực địa việc kiểm kê đất đai tại huyện Tuần Giáo.

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công táckiểm tra thực địa việc kiểm kê đất đai tại huyện Tuần Giáo.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Đất đai, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn tỉnh.

Chính sách luôn sát yêu cầu thực tế

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và đã tiếp thu ý kiến nhân dân từ khâu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đánh giá tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất.

Theo đó, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên đã lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh và được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 18/6/2018; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm (năm 2015 đến năm 2020) đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố lập và phê duyệt theo quy định.

Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành mục tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 89,5% so với diện tích cần cấp lần đầu (cấp 312.242 Giấy cho các hộ gia đình, tổ chức với diện tích 629.943,57 ha). Điện Biên đã cơ bản hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử đất lâm nghiệp có rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các huyện thị xã, thành phố theo Kế hoạch 388/KH-UBND ngày 20/2/2013 của UBND tỉnh Điện Biên. Theo đó, các hộ gia đình, cộng đồng dân cư được hưởng chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng thời góp phần bảo vệ rừng hiện có, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân có cuộc sống gắn với nghề rừng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, để tiếp tục triển khai việc cấp Giấy chứng nhận, hàng năm UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Sở TN&MT và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện (Quyết định 769/QĐ-UBND ngày16/08/2019; Quyết định 606/QĐ-UBND ngày 26/06/2020).

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Theo ông Ngôn Ngọc Khuê, Q. Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh nằm trong 10 tiêu chí đánh giá về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của các tỉnh, thành năm 2019, tuy đã được cải thiện đáng kể nhưng so với các tỉnh, thành trong cả nước, chỉ số tiếp cận đất đai vẫn chưa cao.

Do đó, trong năm 2020 tỉnh sẽ nỗ lực tiếp tục tuyên truyển phổ biến Luật Đất đai năm 2013, tăng cường tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính (TTHC); kiện toàn tổ chức, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bảo đảm sự thuận tiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục rà soát rút ngắn thời gian thực hiện TTHC tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh; chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc các tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần.

Mặt khác, tỉnh cũng triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với các công ty, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, khó khăn vướng mắc.

Đặc biệt, ông Ngôn Ngọc Khuê cho biết tỉnh tiếp tục công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện và danh mục các công trình, dự án cần thực hiện trên website của Sở TN&MT https://tnmtdienbien.gov.vn/. 

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Trước ý kiến của các nhà đầu tư về việc Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT đang gây vướng mắc, bất cập cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, ông Ngôn Ngọc Khuê, Q.Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên cho biết, Sở đã rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất đai, công tác kiểm soát TTHC đã từng bước đạt được những kết quả khả quan.

Việc triển khai cơ chế “một cửa”, ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nói riêng và công tác kiểm soát TTHC nói chung.

Ngoài ra, để giải quyết các vướng mắc, bất cập cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, Sở đã tích cực phối hợp với Sở KH&ĐT cùng các sở, ban, ngành tỉnh tham gia ý kiến thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất cho thuê đất...

Ở góc độ kiến nghị với chính phủ, ông Ngôn Ngọc Khuê cho rằng, cần có các quy định rõ ràng, cụ thể hơn về “giá đất phổ biến trên thị trường” để các tỉnh miền núi như tỉnh Điện Biên… có thể vận dụng linh hoạt hơn trong việc điều tra, khảo sát xác định giá đất mà vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, cần sửa đổi, bổ sung thêm các quy định cụ thể tại các phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi điều tra, khảo sát thiếu các thông tin về giá (giá trúng đấu giá, giá trong cơ sở dữ liệu đất đai, giá trên sàn giao dịch, giá giao dịch thành công trên thị trường) và có hướng dẫn về phương pháp, kỹ thuật định giá đất hàng loạt thông qua phỏng vấn trực tiếp người dân để có giá cụ thể. Đối với đất chưa được giải phóng mặt bằng, cho phép Chủ đầu tư được ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án sử dụng đất thương mại, dịch vụ…

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Điện Biên: Đột phá cải cách quản lý đất đai tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích