Chủ đề: dịch Covid-19

dịch Covid-19, cập nhật vào ngày: 01:10, 29/05/2020

1 2 3 4 5 6

Thời sự ngày 28/05: Xử lý nghiêm các hành vi găm hàng chờ tăng giá xăng

Phi công người Anh đã tiến triển khá hơn; Giá xăng dầu sẽ tăng mạnh; Xử lý nghiêm việc găm hàng chờ tăng giá; Đón 343 công dân từ Hàn Quốc về;...là các tin chính trong ngày.