Đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh ngành tài chính chưa rõ ràng

Enternews.vn Đánh giá cao tinh thần cầu thị của ngành tài chính nhưng VCCI vẫn cho rằng nhiều điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính không phù hợp nhưng vẫn chưa đưa vào đề xuất cắt giảm.

VCCI vừa có Văn bản trả lời Công văn số 134/GM-KSTT của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về việc mời tham dự và có ý kiến đối với đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính.

Đề xuất cắt giảm chưa rõ ràng

Theo Phương án thì tổng số điều kiện kinh doanh ban đầu trong lĩnh vực tài chính là 370 điều kiện, tổng số điều kiện kinh doanh đề nghị cắt giảm, đơn giản là 193 điều kiện, chiếm tỷ lệ 52,2%. Đây được xem là con số ấn tượng, phản ánh tinh thần cầu thị, cải cách từ phía Bộ Tài chính; cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao tinh thần này của Bộ Tài chính.

Đánh giá cao tinh thần cầu thị của ngành tài chính nhưng VCCI vẫn cho rằng nhiều ĐKKD trong lĩnh vực tài chính không phù hợp nhưng vẫn chưa đưa vào đề xuất cắt giảm.

Đánh giá cao tinh thần cầu thị của ngành tài chính nhưng VCCI vẫn cho rằng nhiều ĐKKD trong lĩnh vực tài chính không phù hợp nhưng vẫn chưa đưa vào đề xuất cắt giảm.

Theo VCCI, về cơ bản, phương án đã nhận diện chính xác các điều kiện kinh doanh và ở một số điều kiện kinh doanh đã đưa ra đề xuất cắt giảm, bãi bỏ hợp lý.

Theo đó, VCCI cho rằng, một số đề xuất chưa rõ về phương án đề xuất. Ví dụ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, Phương án đưa ra đề xuất “đề nghị cắt giảm điều kiện này”. “Không rõ “cắt giảm” có nghĩa là bỏ hoàn toàn điều kiện này hay là sửa đổi thành điều kiện khác?”, VCCI đặt câu hỏi.

Một số đề xuất về bản chất là không cắt giảm. Ví dụ trong lĩnh vực  giá, phần lớn các điều kiện kinh doanh đều được “giữ lại”, các phương án đề xuất chủ yếu là thiết kế lại hình thức quy định về điều kiện kinh doanh.

Một số đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa triệt để. Ví dụ: đối với các điều kiện về nhân lực, Phương án mới chỉ đề xuất giảm số năm kinh nghiệm điều kiện mà chưa xem xét có cần thiết phải bỏ hoàn toàn yêu cầu về điều kiện không?

Một số đề xuất không tạo ra thay đổi thực chất nào đáng kể. Một số trường hợp được “cắt giảm” trong Phương án dựa trên những lý do hình thức và về bản chất thì vẫn giữ nguyên điều kiện kinh doanh. Ví dụ 1, trong lĩnh vực giá, có đề xuất cắt giảm điều kiện vì “việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã được quy định cụ thể tại Điều 39 Luật giá”. Như vậy thì điều kiện này vẫn được giữ quy định trong Luật.

Ví dụ 2, điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động trong công ty quản lý quỹ: Phương án đưa ra đề xuất giảm số năm kinh nghiệm của bộ phận nghiệp vụ từ “05 năm” xuống còn “04 năm”

Ngoài ra, theo VCCI trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều điều kiện kinh doanh không phù hợp nhưng chưa được đưa vào Phương án cắt giảm. Nhiều điều kiện kinh doanh được đánh giá để đưa ra đề xuất trong Phương án chưa thực sự dựa vào việc xem xét, phân tích hiện trạng điều kiện kinh doanh với tính chất cần phải có của một điều kiện kinh doanh quy định tại Điều 7 Luật đầu tư 2014 (theo đó, các điều kiện kinh doanh chỉ nhằm đảm bảo các lợi ích công cộng). Vì vậy, Phương án vẫn bỏ sót nhiều điều kiện kinh doanh chưa phù hợp.

“Phương án mới chỉ đánh giá các điều kiện kinh doanh cụ thể mà chưa đánh giá về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Việc chỉ xem xét các điều kiện kinh doanh cụ thể khiến cho Phương án không đưa ra được bức tranh toàn cảnh về sự cần thiết phải kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh của một số loại ngành nghề kinh doanh. Nói cách khác, Phương án chưa xem xét việc: liệu trong lĩnh vực tài chính có những ngành nghề kinh doanh nào hiện đang được coi là ngành nghề có điều kiện trong khi thực chất không ảnh hưởng đáng kể tới các lợi ích công cộng, và do đó không cần phải kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh?”, VCCI nhấn mạnh.

Do đó, VCCI cho rằng, cần đánh giá việc xác định một ngành, nghề là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là hợp lý không, qua đó kiến nghị sửa đổi Luật đầu tư, đồng thời bãi bỏ toàn bộ điều kiện kinh doanh trong ngành, nghề này.

Thực chất chỉ là sắp xếp, thiết kế lại cầu từ

Theo đề xuất tại Phương án thì về cơ bản, phần lớn các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giá chưa được xem xét để bãi bỏ, tuy nhiên, VCCI cho rằng các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực này chỉ được đề xuất sắp xếp, thiết kế lại quy định.

Lý do của tình trạng này có thể là khi phân tích các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giá, tiêu chí  “cần thiết để bảo đảm cho lợi ích công cộng quan trọng” đã chưa được xem xét đến. Điều này khiến cho các đề xuất liên quan tới lĩnh vực giá trong Phương án dường như chưa xử lý được bất cập cốt lõi, mới chỉ đơn thuần là việc sắp xếp lại.

Lấy dẫn chứng cụ thể, VCCI khẳng định, quy định hiện tại về Điều kiện về số lượng thẩm định viên về giá yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này phải có tối thiểu 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

“Điều kiện này cần được đánh giá lại ở các góc độ: không rõ về căn cứ để yêu cầu số lượng tối thiểu thẩm định viên giá này như thế nào? Nếu doanh nghiệp chỉ có 01 hoặc 02 thẩm định viên về giá thì lợi ích công cộng nào sẽ bị ảnh hưởng? Nói cách khác, số lượng thẩm định viên về giá này có gắn liền với quy trình kiểm soát để đảm bảo hoạt động thẩm định giá an toàn, chính xác không?

Chú ý là theo quy đinh của pháp luật về giá thì quy trình thẩm định giá chỉ do thẩm định viên về giá thực hiện, không đòi hỏi sự giám sát hay kiểm soát bởi các thẩm định viên về giá khác. Báo cáo thẩm định giá cũng do thẩm định viên thẩm định ký. Điều này có nghĩa là công việc và trách nhiệm của thẩm định viên về giá là độc lập, không phụ thuộc vào thẩm định viên về giá nào khác. Theo logic này thì việc đặt ra điều kiện về số lượng tối thiểu về thẩm định viên về giá không gắn với quy trình thẩm định giá, cũng không ảnh hưởng tới lợi ích công cộng liên quan?”, VCCI lập luận.

Mặt khác, theo VCCI với thị trường chuyển dịch lao động như hiện nay thì doanh nghiệp không nhất thiết phải có cố định số lượng thẩm định viên về giá mà có thể thuê các thẩm định viên về giá có thẻ hành nghề. Các thẩm định viên này dù làm việc cho doanh nghiệp nào, theo cơ chế nào (hợp đồng vụ việc hay lao động thường xuyên) thì đều phải bảo đảm chất lượng và trách nhiệm liên quan (theo giấy phép hành nghề). Như vậy, Nhà nước chỉ cần kiểm soát hoạt động thẩm định giá do thẩm định viên có thẻ hành nghề thực hiện là đủ để hạn chế rủi ro trong hoạt động này.

Từ những phân tích trên, VCCI đề nghị cân nhắc bỏ số lượng tối thiểu thẩm định viên về giá trong doanh nghiệp thẩm định giá.

Chưa hết, VCCI tiếp tục dẫn chứng điều kiện về hạn chế số vốn góp của tổ chức trong doanh nghiệp thẩm định giá. Theo quy định hiện tại, đối với doanh nghiệp thẩm định giá được tổ chức theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên, công ty cổ phần thì tổ chức được góp vốn tối đa 35% vốn điều lệ, trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ.

Theo VCCI, việc hạn chế số vốn góp của tổ chức dường như chưa hợp lý, bởi vì: Không rõ mục tiêu. Nếu lo ngại về tính khách quan của doanh nghiệp thẩm định giá với khách hàng thì pháp luật về giá đã có quy định các trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá (Điều 10 Nghị định 89/2013/NĐ-CP).  “Vì vậy không cần thiết phải chặn ở điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá”, VCCI khẳng định.

Trước đó, như Diễn đàn Doanh nghiệp đưa tin, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 193 điều kiện kinh doanh trong 7 lĩnh vực: bảo hiểm, chứng khoán, giá, hải quan, kiểm toán, tài chính ngân hàng, thuế.

Trong lần đề xuất cắt giảm này, Bộ đề xuất bãi bỏ 99 điều kiện và đơn giản hóa 94 điều kiện. 

Cụ thể, trong kinh doanh các dịch vụ về thuế, Bộ đề xuất bỏ điều kiện về nhân lực “có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật”.

Trong lĩnh vực chứng khoán, Bộ cho biết hiện đang được giao chủ trì xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi. Theo kế hoạch, Luật này được đưa vào Chương trình xây dựng Luật 2018, trình Quốc hội xem xét thông qua vào 2019. Do vậy, việc thực thi phương án đơn giản hóa, bãi bỏ các điều kiện sẽ được nghiên cứu đầy đủ trong quá trình soạn thảo Luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong kinh doanh bảo hiểm, Bộ đề xuất bỏ quy định phải góp vốn bằng tiền vì hiện nay Luật Doanh nghiệp cho phép chủ đầu tư góp vốn bằng các hình thức đa dạng (không chỉ bằng tiền).

Thay vào đó, chỉ quy định về nguyên tắc, theo đó chủ đầu tư phải sử dụng vốn góp của chính mình để góp vốn; đảm bảo việc góp vốn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm dự kiến được thành lập, đề nghị cắt giảm điều kiện: Có loại hình doanh nghiệp, điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), quy chế tổ chức và hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) phù hợp với quy định…

Về điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, với cá tổ chức của Việt Nam, Bộ đề xuất bỏ điều kiện doanh nghiệp phải hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Lý do là để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động trong các lĩnh vực khác đầu tư vào thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Đồng thời, Bộ đề xuất bỏ quy  định phải là doanh nghiệp bảo hiểm, với lý do nhằm thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư tham gia vào thị trường.

Về điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ quy định trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của công ty cổ phần bảo hiểm.

Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ cũng nhắc tới hàng loạt điều kiện kinh doanh như để thành lập công ty kinh doanh chứng khoán phải có 100 tỷ đồng (nếu tự doanh chứng khoán) hay 165 tỷ (nếu bảo lãnh phát hành chứng khoán). Cùng với đó là các điều kiện về nhân sự như có năng lực hành vi dân sự đầy đủ…; điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Trong lĩnh vực hải quan, dự kiến không còn yêu cầu nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phải có trình độ cao đẳng trở lên trong các ngành kinh tế, luật, kỹ thuật, mà chỉ cần có trình độ cao đẳng trở lên trong bất cứ ngành nào.

Cũng trong lĩnh vực hải quan, Bộ đề xuất sửa đổi quy định về phần mềm. Hiện các phần mềm của doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí  về quản lý hàng nhập, lưu giữ, tồn của các loại hình kinh doanh kho bãi, địa điểm theo từng mặt hàng, đối tượng mua hàng, tờ khai hải quan… Nay Bộ cho rằng các phần mềm này chỉ cần đáp ứng kết nối trực tiếp với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan để cung cấp thông tin.

Với kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Bộ đề xuất cắt giảm các điều kiện có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án với người quản lý, giám đốc chi nhánh và người lao động…

Bộ cũng đề xuất đơn giản hóa nhiều điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó…

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh ngành tài chính chưa rõ ràng tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Đánh giá của bạn:

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích