Đề án của Bộ Nội vụ chưa làm rõ nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Enternews.vn Trả lời Công văn số 4602/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ về việc đề nghị tham gia đóng góp ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Đề án “Đánh giá tổ chức hành chính Nhà nước” VCCI nhận định, mục tiêu của đề án dự thảo chưa thể hiện rõ nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước trong giai đoạn 2016 – 2020 như Quyết định 225 đã xác định.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet).

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet).

Theo VCCI, đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức hành chính Nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động của các tổ chức cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ công cung ứng cho doanh nghiệp và người dân.

Bám sát mục tiêu cải cách bộ máy hành chính

Kết quả đánh giá một cách khách quan, khoa học góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu “xây dựng hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của cơ quan hành chính Nhà nước”. Điều này đã được đặt ra tại Nghị quyết 30c/NQ – CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, kết quả đánh giá một cách khách quan, khoa học sẽ góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước đã được đặt ra trong Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Nhằm đảm bảo đề án ban hành thực hiện được các mục tiêu cải cách hành chính Nhà nước theo yêu cầu của Nghị quyết 30c và Quyết định 225 đặt ra, VCCI đề nghị đề án cân nhắc bổ sung mục tiêu chung là “Đánh giá khách quan, khoa học, đầy đủ chất lượng hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý đối với các tổ chức hành chính nhà nước, qua đó cung cấp căn cứ cho việc tiến hành cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”.

Theo đó, VCCI cũng đề nghị, điều chỉnh các mục tiêu cụ thể của đề án. Cụ thể, hiện nay dự thảo đang để các mục tiêu cụ thể chỉ tập trung vào việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xác định phương án đánh giá và định kỳ tổ chức đánh giá. Trong khí, bộ tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá chỉ là một sản phẩm đầu ra của đề án.

Theo VCCI, như vậy, đây mới chỉ dừng lại ở việc xác định mục tiêu cụ thể cho việc “xây dựng bộ tiêu chí”, thay vì việc “đánh giá tổ chức hành chính nhà nước”. Do đó, VCCI đề nghị điều chỉnh lại các mục tiêu cụ thể của đề án theo hướng  “Xác định các lĩnh vực đánh giá hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước, với các tiêu chí cụ thể”, hoặc có thể chỉ ra mục tiêu cụ thể cần cải thiện 5 lĩnh vực đánh giá, như 5 nhóm tiêu chí đã xác định trong Bộ chỉ tiêu được nêu tại Dự thảo.

Làm rõ cơ cấu và nguyên tắc hoạt động của hội đồng đánh giá

Liên quan đến đối tượng áp dụng, VCCI cho rằng, dự thảo dường như đang quy định mục tiêu và phạm vi hẹp hơn so với mục tiêu đã xác định. Cụ thể, trong toàn bộ phần mục tiêu là khái niệm “các tổ chức hành chính Nhà nước” mang ý nghĩa bao quát từ Trung ương tới cơ sở. Đồng thời, Dự thảo cũng xác định phạm vi của đề án là “đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức hành chính trên phạm vi cả nước từ Trung ương đến địa phương”. Tuy nhiên, trong phần đối tượng đánh giá, bên cạnh các bộ, cơ quan ngang bộ, là các “cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là các sở)”, không có UBND cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Bởi, đây cũng là một nhóm các tổ chức hành chính Nhà nước và đảm nhiệm các nhiệm vụ quản lý Nhà nước, cung cấp nhiều dịch vụ công cho doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc đưa nhóm này vào đối tượng đánh giá hoặc không thì cần có giải thích cụ thể trong đề án.

Ngoài ra, liên quan đến nội dung hội đồng đánh giá, hiện nay dự thảo đã đưa ra quy định về thành lập hội đồng đánh giá và quy trình đánh giá. Theo đó, hội đồng này sẽ đánh giá, thẩm định kết quả chất lượng hoạt động cảu các tổ chức hành chính Nhà nước. Tuy nhiên theo VCCI, dự thảo hiện chưa quy định rõ về cơ cấu của Hội đồng đánh giá, cũng như nguyên tắc hoạt động của hội đồng này. Do vậy, để đảm bảo cho công tác đánh giá được khách quan, trung thực, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cụ thể đối với tổ chức và hoạt động của hội đồng đánh giá này.

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đề án của Bộ Nội vụ chưa làm rõ nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính tại chuyên mục VCCI của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích