Chủ đề: đầu tư vào nông nghiệp

đầu tư vào nông nghiệp, cập nhật vào ngày: 13:27, 02/07/2020

1 2

Doanh nhân Hà Thu Thanh: Mỗi người hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình (Phần 2)

"Bạn sẽ trở thành người cống hiến nhiều nhất khi bạn trở thành con người tốt nhất của chính bạn - Is the best of yourself" - bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam nhấn mạnh.