ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Sẽ có Đề án về liên kết Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

cách đây 3 tuần | Diễn đàn kinh tế

Sẽ có Đề án về liên kết Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

04:00, 24/04/2021

Liên kết đầu tư vùng: Năm giải pháp cho liên kết

Trung du và Miền núi phía Bắc được xem là mảnh đất còn nhiều tiềm năng nhưng hiện nay vẫn đang là một vùng khó khăn và đối diện với nguy cơ tụt hậu ngày càng lớn.

18:13, 20/04/2021

Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Môi trường kinh doanh vùng có nhiều cải thiện

Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế nhấn mạnh thời gian qua vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đã có nhiều cải thiện, trong đó Bắc Giang nổi lên như một điểm sáng.

17:23, 20/04/2021

Đầu tư phát triển Trung du và Miền núi phía Bắc: Gợi mở từ chuyên gia, các nhà quản lý

Các ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý được gợi mở đã góp ý thiết thực giúp vùng Trung du và Miền núi phía bắc có thêm những động lực phát triển.

17:20, 20/04/2021

Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Cần không gian liên kết để phát triển

Một địa phương đều cần không gian phát triển tốt, mà để làm được điều đó cần tạo không gian liên kết về kinh tế, không gian liên kết sinh thái, xã hội của cả một vùng.

17:00, 20/04/2021

Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng

Ông Vừ A Bằng đề xuất cần phải tổ chức các hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của các địa phương.

16:49, 20/04/2021

Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Ba giải pháp để Tuyên Quang bứt phá

Tại Diễn đàn "Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc", ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang đã đề xuất 3 giải pháp để tỉnh này bứt phá hơn nữa.

15:55, 20/04/2021

Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Tập trung 5 giải pháp

Chủ trương chính sách của Đảng đến nay đã cơ bản đầy đủ, quyết tâm của các vùng và khát vọng của nhân dân đã được hun đúc. Tuy nhiên, cần những giải pháp tập trung cụ thể.

15:30, 20/04/2021

Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Tận dụng lợi thế rừng để phát triển kinh tế

Với lợi thế rừng che phủ lớn, Yên Bái xác định lâm nghiệp là thế mạnh để phát triển nông nghiệp, trụ cột của nền kinh tế tỉnh.

15:20, 20/04/2021

Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: 6 nhóm vấn đề cần làm rõ

Cơ cấu kinh tế Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc vẫn chỉ là phép cộng cơ học của các địa phương chứ chưa mang dấu ấn vùng.

15:01, 20/04/2021

Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Phú Thọ cần làm gì để phát huy tiềm năng?

Ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết cơ hội đang đến nhưng khó khăn hạn chế còn rất nhiều, vậy làm thế nào để tận dụng thời cơ khai thác tiềm năng lợi thế, phục vụ cho sự phát triển?

14:30, 20/04/2021

Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Giá trị cộng hưởng từ liên kết vùng

Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc cần lưu ý đến liên kết chuỗi trong vùng, trong việc hình thành các khu kinh tế và các dự án phát triển.

13:45, 20/04/2021

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn: Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc

Diễn đàn "Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc" đang được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

04:30, 20/04/2021

Đầu tư phát triển vùng Trung Du và miền núi phía Bắc: Thể chế đi trước...

13h00 chiều nay (20/4), Diễn đàn "Đầu tư phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc: Tầm nhìn 2020 – 2030" sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

05:55, 16/04/2021

ĐIỂM BÁO NGÀY 16/04: Đầu tư phát triển Trung du và Miền núi phía Bắc

Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ có nhiều tiềm năng và lợi thế cho phát triển nhanh và bền vững, tuy nhiên, vẫn chỉ là phép cộng cơ học của các địa phương chứ chưa mang dấu ấn vùng.

06:09, 01/10/2020

Tái cơ cấu lại nền nông nghiệp để Trung du và miền núi Bắc Bộ "thoát nghèo"

Trung du và miền núi Bắc Bộ còn nhiều hạn chế, đời sống của nhân dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy cần có chính sách và định hướng phát triển cụ thể, đặc biệt là tái cơ cấu nền nông nghiệp.

15:38, 08/08/2019

Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 9%

Thời gian qua, 14 địa phương trong Vùng đã chú trọng nâng cao hiệu quả thu hút, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư bảo đảm nguồn lực cho phát triển.