Ngày 14/10, Sở Y tế Cần Thơ-đơn vị chủ đầu tư dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và đơn vị tổng thầu đã thực hiện nghi thức “cất nóc công trình”.

Danh sách bài viết
1 2