Danh mục thức ăn chăn nuôi theo tập quán được lưu hành tại Việt Nam

Thông tư lạ hay tư duy máy lạnh?

cách đây 1 năm | Tâm điểm

Thông tư lạ hay tư duy máy lạnh?

15:30, 13/03/2019

Đừng “nhốt” cuộc sống vào “lồng” pháp luật

Ý chí chủ đạo của các cơ quan hữu quan dường như muốn làm ra những “túi hậu thiên” để “nhốt” cuộc sống vào trong cái lồng pháp luật.

11:00, 13/03/2019

Ban hành văn bản: Việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh...

Trước khi ban hành quyết định, mong những người có trách nhiệm cân nhắc thật kỹ và luôn nhớ lời của Hồ Chủ tịch “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh…”.

06:36, 12/03/2019

Ban hành danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi: Người dân không được nuôi lợn bằng bèo, thân chuối

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 02/2019 “ban hành danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại Việt Nam”.