Đại hội XIII của Đảng: Tin tưởng chọn đúng và bầu được nhân sự xứng đáng

Enternews.vn Ông Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tin tưởng Đại hội XIII sẽ chọn đúng và bầu được nhân sự có phẩm chất, chính trị, đạo đức, năng lực tốt.

 Ô

Ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về chương trình, nội dung của Đại hội.

Tại buổi họp báo trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Đại hội XIII của Đảng được quyết định tổ chức trong 9 ngày, từ ngày 25/1 – 2/2 tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/1, khai mạc chính thức vào ngày 26/1; dự kiến bế mạc vào sáng ngày 2/2.

Nội dung, chương trình của Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XIII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Liên quan đến công tác tổ chức, phục vụ Đại hội, ông Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, công tác tổ chức, phục vụ Đại hội lần này có một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, toàn bộ các đại biểu tham dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội tại các khách sạn, nhà khách gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng (trừ một số trường hợp có quy định riêng). Công tác chăm sóc sức khoẻ đại biểu cũng được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đặc biệt quan tâm; đã chỉ đạo xây dựng các phương án chi tiết, cụ thể về y tế để đảm bảo cao nhất an toàn sức khoẻ của đại biểu và khách mời dự Đại hội.

Bên cạnh đó, tiểu ban cũng đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các phương án bố trí các phòng chức năng, hội trường phục vụ Đại hội trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm trang thiết bị, máy tính, máy in, máy photocopy phục vụ tài liệu cho đại biểu tại Hội trường Đại hội; tổ chức phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu; bảo đảm an toàn hệ thống thiết bị điện, phòng, chống cháy nổ; hệ thống an ninh mạng công nghệ thông tin; bảo đảm tốt hệ thống thiết bị ánh sáng, âm thanh hội trường Đại hội phục vụ hoạt động của Đại hội… 

Các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí.

Các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí.

Về tình hình đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, ông Mai Văn Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, tổng số đại biểu tham dự là 1.587 đại biểu, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương 87,02%; đại biểu chỉ định 0,95%; đại biểu nữ 13,99%; là người dân tộc thiểu số 11,03%; là Anh hùng LLVT 0,19%; là nhà giáo ưu tú 0,82%; là thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú 0,95%.

Thông tin về công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử; là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Do đó, công tác chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao.

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo; là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Đức Vinh cho biết, tại Hội nghị Trung ương 14 diễn ra tháng 12/2020, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm 5 tài liệu: 1. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; 2. Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030). 3. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; 4. Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; 5. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tại Hội nghị Trung ương 15 diễn ra ngày 16-17/1/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về các văn kiện trình Đại hội của Đảng. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã xây dựng kế hoạch làm việc và triển khai khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo. Tới nay, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng, việc lựa chọn đúng và bầu các đồng chí thực sự tiêu biểu, xứng đáng, có đủ “phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu” góp phần vào thành công của Đại hội.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội XIII của Đảng: Tin tưởng chọn đúng và bầu được nhân sự xứng đáng tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích