Đảng bộ VCCI: Đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội

Enternews.vn Đảng bộ VCCI đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới hoạt động của Ban Chấp hành và các đảng bộ, chi bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Không chỉ là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất cho doanh nghiệp về WTO và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam đang tham gia, VCCI nói chung và Đảng bộ VCCI nói riêng đã góp phần nâng cao năng lực lạnh đạo, phát huy vai trò của tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ VCCI lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, VCCI đã cùng với cộng đồng doanh nghiệp và hệ thống các hiệp hội doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp, tham mưu hiệu quả cho Đảng, Nhà nước có các chủ trương, chính sách lớn kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất-kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

ông Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Ông Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Các hoạt động lớn, quan trọng của cơ quan VCCI đã được thực hiện, tổ chức thành công và đạt mục tiêu đề ra, góp phần tích cực cho những chuyển biến tích cực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời nêu cao quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc cải thiện năng lực sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, VCCI cũng kịp thời tập hợp phản ánh và tổng hợp các đề xuất, kiến nghị từ doanh nghiệp tới Chính phủ để kiến nghị các giải pháp khắc phục những hệ lụy tiêu cực do dịch bệnh COVID-19 gây ra đối với cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trong bối cảnh kinh tế đất nước và cộng đồng doanh nghiệp đang hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đặt ra những thách thức và cơ hội cho phát triển doanh nghiệp và nền kinh tế, Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI đã chủ động nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, cùng với Đảng đoàn, Ban Thường trực đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp đúng đắn, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tiếng nói thuyết phục các cơ quan của Đảng và Nhà nước

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng pháp luật, chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, trong iai đoạn 2015-2020 VCCI đã triển khai trên ba nhóm hoạt động chính: góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tham gia quá trình hoàn thiện các chính sách hội nhập; thực hiện các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo đó, đối với góp ý, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, vai trò của VCCI trong tham gia xây dựng pháp luật lần đầu tiên được ghi nhận chính thức trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2015.

Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy VCCI Hoàng Quang Phòng cho biết, trong cả giai đoạn 2015-2019, VCCI đã trực tiếp tham gia nghiên cứu góp ý số lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật quan trọng và tác động lớn tới cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế. Công tác tập hợp ý kiến doanh nghiệp, xây dựng chính sách, pháp luật của VCCI cũng được mở rộng, đa dạng hóa về hình thức.

Thông qua các hoạt động góp ý, xây dựng pháp luật, VCCI đã thể hiện rõ vai trò và vị thế đại diện cộng đồng doanh nghiệp, có tiếng nói thuyết phục tới các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước. Nhiều quy định pháp luật đã được điều chỉnh một cách tích cực, có nhiều sửa đổi quan trọng theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, dỡ bỏ nhiều rào cản tiếp cận thị trường, phân biệt quy mô doanh nghiệp, dỡ bỏ các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý.

Đồng thời, VCCI cũng chú trọng triển khai nhiều hoạt động rà soát, nghiên cứu về việc xây dựng và thực thi văn bản pháp luật, xây dựng nhiều báo cáo chuyên sâu và chuyên đề nghiên cứu về năng lực doanh nghiệp, môi trường kinh doanh và thực trạng phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Đối với hoạt động tham gia quá trình hoàn thiện các chính sách hội nhập, theo ông Phòng, VCCI luôn là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất cho doanh nghiệp về WTO và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam đang tham gia.

Hàng năm, VCCI thực hiện nhiều khuyến nghị, góp ý, bình luận  chính sách về các vấn đề hội nhập. Công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp luôn được chú trọng trong các hoạt động của VCCI nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả của hoạt động, đặc biệt trong quá trình xây dựng chính sách hội nhập thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực”. – ông Phòng nói.

Còn đối với hoạt động thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong 5 năm qua, nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, VCCI đã triển khai hàng loạt Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực được Chính phủ, các bộ, ban ngành trung ương và địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

“VCCI và Chủ tịch VCCI được Chính phủ giao thêm nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực này. Cụ thể trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Lĩnh vực thúc đẩy quan hệ công tư PPP, thành viên của Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ”. – ông Phòng thông tin thêm.

Những thành công lớn của VCCI trong nhiệm kỳ vừa qua:

- Tiếp tục thực hiện điều tra, khảo sát và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) liên tục trong 15 năm kể từ năm 2005.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao, VCCI định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết lên Chính phủ với hai nội dung chính: (1) Các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia. (2) Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

- VCCI đã tích cực thúc đẩy liên kết doanh nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ đối với cộng đồng doanh nghiệp như các hoạt động đào tạo, cung cấp thông tin về chính sách hội nhập, tuyên truyền phổ biến pháp luật...

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới

Đối với nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Hoàng Quang Phòng cho biết, tình hình thế giới trong những năm tới theo dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Khoa học công nghệ phát triển rất nhanh cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của mỗi quốc gia.

Kinh tế thế giới tiếp tục có những thay đổi theo hướng gia tăng hợp tác và cạnh tranh cùng với những thách thức ngày càng lớn về phát triển bền vững. Hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng, nhất là hội nhập kinh tế. Việc thực hiện các Hiệp định Thương mại Tự do đã được thông qua và sự sẵn sang tham gia các Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Theo ông Phòng, tình hình kinh tế trong nước trong những năm tới vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến việc giao thương giữa nước ta và các nước trên thế giới. Nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng bền vững, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, đầu tư công, vừa kiểm soát được dịch bệnh bùng phát trở lại vừa phải phát triển kinh tế đất nước.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn các nỗ lực điều hành chính sách của Chính phủ tập trung vào việc giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề thị trường đầu ra song song với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo niềm tin cho doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức lớn trong giai đoạn hiện nay, chuẩn bị tích cực cho sự phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh và nền kinh tế trong thời gian tới”. – ông Hoàng Quang Phòng nói.

Vẫn theo ông Phòng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ VCCI sẽ phối hợp với Đảng Đoàn VCCI để triển khai một cách triệt để hơn nữa các giải pháp hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của VCCI, của Đảng bộ VCCI và đòi hỏi mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp và sự kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong phương hướng hoạt động của Đảng bộ VCCI nói riêng và của cả hệ thống  VCCI nói chung, đều hướng đến làm sao hỗ trợ phát triển một cách tốt nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân và các thành phần kinh tế. Để làm được điều đó, VCCI sẽ tiếp tục kiến nghị các giải pháp cụ thể để bảo vệ doanh nghiệp. Trong thời điểm khó khăn hiện tại, doanh nghiệp phải tồn tại được thì người lao động mới có việc làm, kinh tế mới phát triển được. “Đấy là mục tiêu cao nhất mà VCCI đang hướng tới. Các chương trình hành động sắp tới của VCCI và của Đảng bộ VCCI cũng nhằm để thực hiện tốt nhất mục tiêu này” – ông Phòng nhấn mạnh.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đảng bộ VCCI: Đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội tại chuyên mục VCCI của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích