[Diễn đàn cảm xúc 30/4] Đại thắng mùa xuân năm 1975: Sức mạnh của lòng dân và chính nghĩa

Enternews.vn Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Việt Nam - một dân tộc nhỏ bé nhưng đã anh dũng đấu tranh chống chọi lại với những kẻ thù tàn bạo nhất thế giới.

Chiến thắng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một trong những chiến công lớn của thế kỷ XX.

Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau những bài học kinh nghiệm quý để vận dụng và phát huy vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau những bài học kinh nghiệm quý để vận dụng và phát huy vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đối với dân tộc Việt Nam đây là bản anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân trong thời đại Hồ Chí Minh. Năm tháng trôi qua càng khẳng định và làm nổi bật tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại của thắng lợi này.

Với truyền thống chiến tranh nhân dân, sự kết hợp cao nhất sức mạnh dân tộc, toàn dân đoàn kết một lòng với sức mạnh thời đại, tình yêu hòa bình của nhân loại là yếu tố quan trọng làm nên chiến thắng này.

Từ ngàn xưa, cha ông ta đã lấy “lòng dân” và “chính nghĩa” làm thứ vũ khí vô hình nhưng lại có sức mạnh to lớn để góp phần làm nên chiến thắng, đánh đuổi ngoại xâm. Như Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo rằng:

“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân.

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.”

“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn.

 Lấy chí nhân để thay cường bạo.”

Yên dân sẽ có được lòng dân. Có được lòng dân sẽ có được thiên hạ. Đại nghĩa, chí nhân sẽ thắng hung tàn, thay thế cường bạo. Đó như là một lẽ đương nhiên, một chân lý tồn tại xuyên xuốt từ xưa đến nay.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lòng dân và chính nghĩa một lần nữa được được phát huy sức mạnh.

Với ý đồ độc chiếm miền Nam Việt Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta, Đế quốc Mỹ lập nên chính quyền tay sai, độc tài Ngô Đình Diệm ngang nhiên phá hoại hiệp định Geneve, chống lại quá trình hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước, đàn áp nhân dân để thực hiện quyền cai trị.

Chúng “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn. Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.”

 Nhưng sự đàn áp của kẻ thù càng làm cho nhân dân ta uất hận, càng quyết tâm đứng về phía cách mạng.

 Lòng dân đã nhìn về một hướng đó là cùng nhau chung sức chống lại sự áp bức bóc lột của kẻ thù giành lấy độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân.

Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc của ta là chính nghĩa. Trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa Bác Hồ đã viết: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam là cuộc đấu tranh đòi các quyền cơ bản ấy của con người, đó là quyền độc lập dân tộc, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Vì vây, chúng ta không cô độc mà có sự đồng hành của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Phong trào phản đối chiến tranh tại Việt Nam đã diễn ra ở Mỹ, Liên Xô và nhiều nước trên thế giới, thu hút nhiều tầng lớp tham gia như sinh viên, học sinh, nghệ sĩ, phụ nữ.. .

Chính những làn sóng biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam rầm rộ trong lòng nước Mỹ và nhiều nước khác đã truyền đi thông điệp phản chiến mạnh mẽ những năm 60 và đầu 70, là một trong các nhân tố quan trọng dẫn đến kết thúc cuộc chiến tranh tại Việt Nam.

Đại thắng mùa xuân 1975 là thành quả vĩ đại của nhân dân ta, là chiến thắng mang tầm thế kỷ, thể hiện khát vọng cháy bỏng độc lập dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh. Với đương lối kháng chiến độc lập, tự chủ, Đảng ta đã tập trung được sức mạnh của toàn dân tộc, sức mạnh của lòng yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông kết hợp sức mạnh thời đại, tình yêu hòa bình của nhân loại thế giới cho cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược đi đến thắng lợi hoàn toàn.    

Ngày nay, trên con đường xây dựng và phát triển đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa, sức mạnh ấy lại được tiếp nối và phát huy. Toàn đảng toàn dân quyết tâm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, văn minh. Nhiều chính sách hợp lòng dân đã đi vào cuộc sống giúp cho xã hội ổn định và phát triển.

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Một khi toàn dân đồng thuận thì việc khó mấy cũng hoàn thành. Cho nên đảng ta luôn đề cao và phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân trong giám sát và thực thi các chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Có như vậy chính sách mới được thực thi đúng, đem lại lợi ích cho nhân dân, đất nước.

Ngày nay, Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế là một đất nước hòa bình và ổn định, với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, con người hiền hòa hiếu khách. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước trên thế giới trên quan điểm tôn trọng lẫn nhauu, cùng nhau phát triển.

Chúng ta cũng đã tích cực chủ động tham gia vào các quá trình, sự kiện song phương và đa phương. Qua đó giúp vị thế nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Với bề dày lịch sử ngàn năm Văn Hiến, luôn giữ quan điểm lấy dân làm gốc, yêu chuộng hòa bình, chúng ta sẽ tập hợp được sức mạnh toàn dân với sức mạnh thời đại tiến bước vững vàng trên con đường phát triễn đi lên xã hội chủ nghĩa của mình.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết [Diễn đàn cảm xúc 30/4] Đại thắng mùa xuân năm 1975: Sức mạnh của lòng dân và chính nghĩa tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích