Đại hội XIII của Đảng và tầm nhìn đất nước 2045

Enternews.vn Đặt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chính là một điểm mới trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng khóa XIII.

Đại hội XIII không chỉ hoạch định đường lối phát triển của đất nước 5,10 năm tới mà còn chính là hoạch định đường lối, một tầm nhìn dài rộng hơn đến giữa thế kỷ này.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chính vì vậy, ngay từ Hội nghị Trung ương 10, Khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu các Tiểu ban soạn thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phải có tầm nhìn dài hạn, phải dự báo và đưa ra các mục tiêu phát triển cho chặng đường dài hơi.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Nói Đại hội XIII không phải chỉ đến 2026 mà phải có tầm nhìn chiến lược hơn, nhìn lại cả quá khứ và hướng tới tương lai”. Đây là việc vô cùng khó, không dễ, đòi hỏi phải có tổng kết kỹ lưỡng và các dự báo, tầm nhìn trung và dài hạn phải thực sự nhạy bén, khoa học mới có thể đặt ra mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn xa hơn đến giữa thế.

Trong Văn kiện Đại hội là báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết lại toàn bộ quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đặt ra những vấn đề trong việc thể chế hóa đường lối Nghị quyết Đại hội XII, trong việc tổ chức thực hiện và đặt ra những vấn đề tiếp tục đổi mới, sửa đổi, bổ sung.

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Bình luận về vấn đề này, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đây là một tầm nhìn rất cụ thể và cần thiết. Tầm nhìn này chỉ cho chúng ta một định hướng lớn để có một kế hoạch cụ thể trong từng thời gian. Đồng thời cũng là vạch một mốc rất quan trọng để phấn đấu. Nhằm tới đích năm 2045 đất nước ta phát huy được khát vọng phát triển, thể hiện trách nhiệm của Đảng, toàn dân cũng như của mỗi cán bộ đảng viên.

Chia sẻ những khó khăn khi đặt kế hoạch trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới diễn biến khó lường như hiện nay, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương cho biết, trong lịch sử Đảng ta đã có những lần đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho dài hạn, đây không phải lần đầu tiên.

Ví dụ Đại hội VIII năm 1996, Đảng đã đề ra mục tiêu đến 2020 - tức là tầm nhìn cho 24 năm sau. Đại hội XI sau khi thông qua Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên XHCN, chúng ta đề ra mục tiêu cho đến giữa thế kỷ XXI. Các nghị quyết Trung ương và Bộ Chính trị gần đây cũng xác định mục tiêu cho đến giữa thế kỷ XXI và đều đưa ra dự báo.

Lần này có khác biệt vì mục tiêu dài hạn được xác định vào những thời điểm, dấu mốc có ý nghĩa lịch sử. Mục tiêu 10 năm cho đến 2030 - Chiến lược phát triển kinh tế xã hội lần thứ tư, ghi dấu mốc là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tầm nhìn đến 2045 là dấu mốc 100 năm thành lập nước. Như vậy, mục tiêu đã xác định ở Cương lĩnh 2011, lần này chỉ cụ thể hóa và phát triển lên chứ không có gì quá xa.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, việc xác định mục tiêu như trên được thực hiện theo cách tiếp cận mới: Trình độ phát triển, trình độ công nghiệp và thu nhập phù hợp với cách tiếp cận của thế giới. Theo tính toán của Ngân hàng thế giới (WB), thu nhập bình quân thấp là dưới dước 4.045 USD/USD/người/năm; thu nhập trung bình từ 4.045-12.535 USD/người/năm; thu nhập cao trên 12.535 USD/người/năm. Dự kiến đến 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700-5.000 USD. Như vậy, đến 2025 nước ta vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Dự kiến đến năm 2030, nước ta có thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045 có thu nhập cao là hoàn toàn khả thi.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội XIII của Đảng và tầm nhìn đất nước 2045 tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích