Đại hội XIII của Đảng: Kiên định con đường đã chọn!

Enternews.vn Không cho phép ai ngả nghiêng, dao động, nghĩa là mục tiêu trước sau như một, là chân lý đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước sẽ bắt đầu vào tuần tới. Đại hội diễn ra vào thời điểm có tính bước ngoặt lịch sử khi đất nước đã trải qua 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020.

Đại hội cũng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo. Không ít sự kiện, biến cố trên quy mô toàn cầu đang tác động đa chiều, trực tiếp đến người dân trong nước, cả tích cực và tiêu cực. Đất nước đứng trước những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra.

Vì thế, một lần nữa dư luận trong nước nói riêng và quốc tế nói chung đều rất quan tâm đến con đường, mục tiêu… để đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Bởi đâu đó vẫn có một bộ phận nhân dân, thậm chí cả cán bộ hoài nghi, dao động về chế độ.

Trước khi có Đảng lãnh đạo, rất nhiều cuộc khởi nghĩa, phong trào của các chí sĩ yêu nước tập hợp nhân dân chống thực dân Pháp đều bị đàn áp, con đường giải phóng dân tộc gần như không thấy đường ra. Phải tới khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau nhiều năm bôn ba tiếp cận được chủ nghĩa Mác-Lênin thì con đường cứu nước của dân tộc ta mới tạo được bước chuyển căn bản.

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động.

Từ thời điểm mùa Xuân năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng và ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin, đất nước đã được độc lập, tự do, hoà bình, ổn định và phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được ấm no, đủ đầy.

Đáng chú ý, trước Đại hội VII của Đảng, văn kiện các kỳ Đại hội và Điều lệ Đảng đều khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”.

Song, từ quá trình nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của tiến trình cách mạng Việt Nam và đã bổ sung vào nền tảng tư tưởng của mình.

Trước thềm Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng ta phải thật sự vững vàng, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai ngả nghiêng, dao động.

Cần phải nhớ, trong cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á năm 1997, nhiều nhà kinh tế, chính trị gia, tư sản đã tìm đọc lại và đánh giá cao giá trị bộ tư bản của Mác. Thực tế cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, đặc biệt là cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Việt Nam, cùng với thành tựu của công cuộc đổi mới hơn 35 năm qua là minh chứng hùng hồn cho lựa chọn của Đảng, của Bác Hồ: Đảng ta đã lấy chủ nghĩa Mác -Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình.

35 năm qua, nhờ kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, công cuộc đổi mới của đất nước ta vẫn giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Chưa bao giờ chúng ta có cơ hội lớn như ngày nay. Chúng ta có quan hệ kinh tế ngoại giao với 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, 11 đối tác chiến lược, 13 đối tác toàn diện. Chính chúng ta hội nhập sâu và trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chính điều này cho phép chúng ta kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam hôm nay là bằng chứng thuyết phục để khẳng định con đường mà chúng ta đang đi là đúng đắn, hợp quy luật, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Tức là, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định con đường đã chọn là hoàn toàn đúng đắn và là lựa chọn của lịch sử, của nhân dân. GS-TS Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định: “Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa lại sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại cho đất nước”.

Một dân tộc đã đi qua những năm tháng gian khổ của chiến tranh, đi qua phong ba, bão táp của thời cuộc, vẫn tồn tại, phát triển và khẳng định vị thế, chỗ đứng của mình.

Do vậy, Đảng phải ra sức đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí, chống diễn biến hòa bình và mọi biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng, làm cho “cơ thể” Đảng thật khỏe mạnh, xứng đáng là niềm tin yêu của nhân dân, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội XIII của Đảng: Kiên định con đường đã chọn! tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích