ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII: Đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới!

Enternews.vn Đại hội XIII của Đảng sẽ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân đất nước ta. Một dấu mốc quan  trọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Suốt lịch sử phát triển đất nước, chúng ta đã tận mắt chứng kiến những bước thăng trầm trên con đường phát triển của dân tộc. Có những lúc nhân dân cũng phẫn uất vì nạn tham nhũng, vì sự nhũng nhiễu của một số quan chức chính quyền, là khi đó xã hội có những biểu hiện lúc bất ổn. Niềm tin của nhân dân vào Đảng bị giảm sút.

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Những lúc như vậy, Đảng ta lại nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm kỷ luật những người lợi dụng chức quyền ức hiếp nhân dân, tư lợi cá nhân, bòn rút tài sản nhân dân làm giàu cho bản thân và gia đình. Mỗi lần Đảng làm như vậy, là mỗi lần khoảng cách giữa Đảng và dân được gần lại, niềm tin của dân với Đảng lại được củng cố.

Một điều đáng ngợi ca nữa đó là trong năm 2020, nhờ có sự lãnh đạo nhạy bén, đúng đắn của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ; sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, chúng ta đã khống chế, cơ bản kiểm soát, ngăn chặn được sự lây lan của đại dịch COVID-19 trong cộng đồng, hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do dịch bệnh gây ra, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân.

Từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020. Việt Nam trở thành một điểm sáng trong việc khống chế, ngăn chặn đại dịch COVID-19 thành công, được thế giới ghi nhận và đánh giá cao, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa..v..v.

Tất cả là hiện thân của thực tiễn nóng hổi, sinh động, phong phú để chúng ta tiếp tục khẳng định, bổ sung và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ những việc làm của nhiệm kỳ Đại hội XII.

Vì lẽ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc”.

Có thể thấy, điều đặc biệt của Đại hội XIII này là trong các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội, chúng ta được nghe nhiều đến cụm từ “khơi dậy khát vọng”. Quả thật quan điểm “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một trong những điểm nhấn. 

Khát vọng phát triển đất nước được thể hiện với 3 mục tiêu, tầm nhìn cụ thể. Đó là phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển, cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Muốn hiện thực hóa được mục tiêu, khát vọng nói trên thì  quan điểm “dân là gốc” phải được đặt lên hàng đầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng phải coi nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Quan điểm tuy không mới, nhưng bằng những chủ trương chính sách cụ thể mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã làm được cho dân cho nước. Vì vậy, chính nó đã đánh trúng, đánh đúng tâm tư nguyện vọng của người dân, nó đánh trúng tâm huyết và quyết tâm của Đảng về một dân tộc luôn khao khát phát triển và thịnh vượng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Chí hướng của một dân tộc nằm chính là ở sự đoàn kết. Đảng tiên phong của một dân tộc phải bằng mọi giá khơi dậy sức mạnh của nhân dân, hướng sức mạnh của nhân dân vào mục tiêu phát triển đất nước, lấy thành tựu đất nước để phục vụ lợi ích và hạnh phúc nhân dân.

Nói cách khác, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn liền với quá trình xây dựng và phát huy hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và giá trị chuẩn mực, cùng sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn liền với phát huy đồng bộ hệ động lực phát triển: Dân chủ xã hội chủ nghĩa; đại đoàn kết toàn dân tộc; sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Đại hội XIII của Đảng ta đã đến gần, thật là tuyệt vời khi lãnh đạo đất nước biết dùng những chiến lược của mình để hướng những khát vọng cá nhân thành khát vọng dân tộc bùng phát cùng một thời điểm, cùng chí hướng để giúp dân tộc biến giấc mơ thành hiện thực.

Một Đảng biết lo cho hạnh phúc nhân dân, biết đau cái đau của nhân dân, biết chia sẻ đùm bọc thương yêu nhân dân, thì Đảng đó sẽ được nhân dân bảo vệ, tôn thờ. Có được nguồn năng lượng vô song đó thì chẳng có khó khăn nào cản trở được con đường phát triển tiến đến thịnh vượng của một dân tộc.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII: Đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới! tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích