Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8

Enternews.vn (DĐDN) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 25-27/9 tại Hà Nội với hơn 1.000 đại biểu tham dự.

(DĐDN) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 25-27/9 tại Hà Nội với hơn 1.000 đại biểu tham dự.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16 (khóa VII) và Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8 (khóa VII) vào ngày 24/9

Với nhiều điểm mới quan trọng, Đại hội lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Đại hội 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực, mở rộng thành phần là những cá nhân tiêu biểu, đại diện các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tăng số ủy viên là người ngoài Đảng.

Trước đó, ngày 24/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa 7) lấy ý kiến vào các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8.

Dự kiến số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 8 là 385, tăng 30 người so với khóa 7. Trong đó, các tổ chức thành viên có 45 người (chiếm 11,7%), Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc các tỉnh, thành phố là 63 người (chiếm 16,4%), cá nhân tiêu biểu, đại biểu các dân tộc, tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 262 người (chiếm 67,7%)...

Người ngoài Đảng là 195 (chiếm 50,9% và tăng 0,2 % so với khóa 7), nữ 81 người (chiếm 21%), đại diện dân tộc thiểu số 102 người (chiếm 26,4%), tôn giáo 62 người (chiếm 16,1%). Đại biểu có trình độ đại học trở lên là 320 người (chiếm 83,2%, tăng 10,4% so với khóa 7), trong đó giáo sư, phó giáo sư là 40 người; tiến sĩ khoa học, tiến sĩ là 44 người.

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới hiện nay, tại Đại hội lần này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ra lời kêu gọi tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, nhân lên sức mạnh đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

CH

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 tại chuyên mục Tin mới nhất của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích