Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quảng Ngãi lần thứ XX: Tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung

Enternews.vn Đây là khẳng định của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tại buổi khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 21/10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. 

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Quảng Ngãi đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung, tạo tiền đề để đến năm 2030 đứng trong nhóm địa phương phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Toàn cảnh phiên khai mạc đại hội. Nguồn: Báo Quảng Ngãi

Toàn cảnh phiên khai mạc đại hội. Nguồn: Báo Quảng Ngãi

Kinh tế tiếp tục phát triển

Những thành tựu nổi bật mà tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020 đã được nhìn nhận, đánh giá, khái quát trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, kinh tế tiếp tục phát triển; quy mô tổng sản phẩm tăng khá. Ba nhiệm vụ đột phá, ba nhiệm vụ trọng tâm được tập trung chỉ đạo và thực hiện đạt một số kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm ngành công nghiệp vượt mục tiêu đề ra. Hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển khá.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực, vượt qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đạt một số kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển, tăng bình quân 4,46%/năm. Quy mô kinh tế tăng lên đáng kể. Năm 2020, GRDP của tỉnh ước đạt 80.846 tỷ đồng, tăng gấp 1,33 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.732 USD, gấp 1,19 lần so với năm 2015.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 21/10

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 21/10

Trong giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh đã tập trung các nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nên đã thu hút được một số dự án lớn trên lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiệm vụ phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở miền núi, phát triển kinh tế biển cũng đạt được nhiều kết quả; bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên. So với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 13,6% xuống còn 6,07%, bình quân hàng năm giảm 1,82%; trong đó, miền núi, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 41,93% xuống còn 20,52%, bình quân giảm 5,25%/năm; đồng bằng giảm còn 3,02%, bình quân hằng năm giảm 1,1%.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, bên cạnh mặt tích cực, những vấn đề mới luôn nảy sinh, đòi hỏi có giải pháp phù hợp, nhịp nhàng để biến thách thức thành cơ hội. Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nhận diện 6 hạn chế, khuyết điểm là những vấn đề thiết thực, có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với phát triển kinh tế, xã hội và tác động trực tiếp đến người dân. Trong đó, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước còn phụ thuộc nhiều vào Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Dù công nghiệp là mũi nhọn Quảng Ngãi cần tập trung và thu hút đầu tư trong nhiệm kỳ vừa qua, nhưng đây cũng là hạn chế và yếu kém khi công nghiệp chế biến, chế tạo phần lớn hoạt động ở phân khúc thấp trong chuỗi giá trị”, Báo cáo nêu rõ.

Báo cáo chính trị còn nhìn nhận, công tác xây dựng Đảng, cụ thể là trong vấn đề theo dõi, nắm bắt, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận có việc chưa kịp thời, thiếu chiều sâu. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế, chưa thực chất. Việc đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn bộc lộ một số mặt bất cập. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phê bình và tự phê bình của một số tổ chức đảng, đảng viên còn thấp, có biểu hiện nể nang, xuê xoa, chưa làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở…

Trong buổi họp báo trước Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân chia sẻ sẻ, khi tham dự các cuộc họp ở Trung ương, trao đổi với các cơ quan Trung ương, các Bộ, ngành mới thấy vị thế, thấy sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi tụt hậu hơn so với các tỉnh bạn. “Bản thân lãnh đạo cũng thấy rất xấu hổ nếu như để tỉnh nhà thua kém các tỉnh bạn, nhất là các tỉnh, thành phố trong khu vực. Cho nên, Tỉnh ủy, Ủy ban mong muốn khi bước vào Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới, bước vào nhiệm kỳ mới, có những động lực mới, thay đổi và đổi mới để phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của người dân. Vấn đề cốt lõi cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trong tỉnh”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định.

Đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung

Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung, đó phải là một sự chuyển đổi, phát triển toàn diện, sâu sắc; là chất lượng tăng trưởng kinh tế, là sức cạnh tranh, là hàm lượng chất xám, là giá trị gia tăng trong các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ; là phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên; là kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị phải đồng bộ, hiện đại; là xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của một xã hội lành mạnh, giàu tính nhân văn; là giảm thiểu tội phạm và tệ nạn xã hội; là thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; là nâng cao mức sống của người dân; là đảm bảo đoàn kết, ổn định để tiếp tục phát triển... 

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là cơ sở để định hình các lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội

Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là cơ sở để định hình các lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, “trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của tỉnh không cho phép chúng ta dừng lại, bằng lòng với những thành quả đã đạt được của hôm qua, hôm nay. Ngược lại, chúng ta phải không ngừng nỗ lực hơn nữa, phát triển Quảng Ngãi với cấp độ và tốc độ cao hơn. Trách nhiệm đó đặt trên vai của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh mà trước hết là đối với những đại biểu chính thức đang tham dự Đại hội hôm nay”.

Với tinh thần cách mạng tiến công, với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, Đại hội lần này có nhiệm vụ hết sức quan trọng, tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung.

Trước hết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trên tinh thần thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm, đánh giá khách quan, khẳng định những thành thích, kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2025 đưa Quảng Ngãi phát triển thành tỉnh khá của vùng miền Trung, tạo tiền đề để đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Thứ hai, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ký kiến góp ý của các cấp uỷ Đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của các cấp uỷ Đảng, của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi trong việc tham gia, góp ý vào những vấn đề trọng đại của Đảng, của đất nước.

Thứ ba, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, có uy tín trong Đảng và trong xã hội, có tầm nhìn chiến lược, có khả năng tiếp cận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có khả năng tập hợp và đoàn kết nội bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi thực hiện thắng lợi mục tiêu to lớn mà Đại hội sẽ quyết định.

Cuối cùng, Đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đủ về số lượng và chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước.

Cũng theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, phát huy truyền thống quê hương Quảng Ngãi anh hùng và cách mạng, kế thừa những thành tựu đã đạt được, với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng giúp Quảng Ngãi phát triển xứng đáng với sự kỳ vọng của Trung ương và sự mong đợi của người dân.

Quảng Ngãi anh hùng trong quá khứ, đổi mới sáng tạo trong hiện tại, sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai!

Giải pháp đột phá trong giai đoạn 2020 - 2025 của Quảng Ngãi

- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp.

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển…
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quảng Ngãi lần thứ XX: Tập trung hoàn thành tốt 4 nội dung tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích