Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, có Đảng đoàn do Ban Bí thư quyết định thành lập và chỉ đạo. Toàn hệ thống Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gồm 26 tổ chức cơ sở đảng với 370 đảng viên.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ thực hiện 03 nội dung: đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa VII nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề ra Đảng bộ đều đạt và vượt mức: tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 98%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 95 - 97%, không có đảng viên vi phạm kỷ luật; kết nạp 69 đảng viên mới. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đạt danh hiệu vững mạnh. Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 5 năm liền đạt tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Văn nghệ chào mừng

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã quyết liệt chỉ đạo các tổ chức đảng đổi mới phương thức sinh hoạt đảng theo hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Hàng năm, công tác đánh giá, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị được thực hiện nghiêm túc từ cấp ủy cơ sở đến các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng đoàn đã từng bước đưa công tác sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ đi vào nền nếp và cải tiến, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, Đảng bộ trong toàn hệ thống.

Chào cờ

Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ

Với vai trò đại diện, đầu mối hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp trong các vấn đề thương mại quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam luôn là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất cho doanh nghiệp về Tổ chức Thương mại Thế giới và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam đang tham gia. Hàng năm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện nhiều khuyến nghị, góp ý, bình luận chính sách về các vấn đề hội nhập, góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đại hội Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ để lãnh đạo toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu.

Đại hội Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ để lãnh đạo toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu.

Một trong những thành công lớn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong nhiệm kỳ qua là việc tiếp tục thực hiện điều tra, khảo sát và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) liên tục trong 15 năm kể tử năm 2005. Kết quả PCI hàng năm đã trở thành nguồn thông tin tham khảo hữu ích đối với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc trong quá trình xây dựng chính sách cải cách thủ tục hành chính, chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân, chính sách cải thiện chất lượng bộ máy chính quyền…

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Đại hội Đại biểup/lần từ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: "Trải qua 57 năm hình thành và phát triển, chưa bao giờ VCCI của chúng ta có được vị thế như ngày nay. Ở trong nước, VCCI được đánh giá là một trong những tổ chức tiêu biểu trong số các hội đặc thù được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. VCCI đã phát huy tốt vai trò là động lực thúc đẩy cải cách thể chế và trung tâm liên kết phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam. Trên phạm vi quốc tế, VCCI được đánh giá là một trong những Phòng Thương mại và Công nghiệp năng động nhất ở các nước đang phát triển. VCCI hiện nay, không chỉ tham gia tích cực mà đã và đang phát huy vai trò dẫn dắt nhiều hoạt động của cộng đồng kinh doanh quốc tế. Lần đầu tiên trong lịch sử, lãnh đạo VCCI đã được bầu chọn là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất trên phạm vi toàn cầu tham gia vào Ban lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn các Phòng Thương mại Thế giới".

Ông Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Ông Hoàng Quang Phòng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VCCI: "Không chỉ là đầu mối thông tin và tư vấn lớn nhất cho doanh nghiệp về WTO và các Hiệp định thương mại quan trọng mà Việt Nam đang tham gia, VCCI nói chung và Đảng bộ VCCI nói riêng đã góp phần nâng cao năng lực lạnh đạo, phát huy vai trò của tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam"

Với vai trò tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp quốc gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tham gia vào Ủy ban Quan hệ lao động quốc gia, Hội đồng Tiền lương quốc gia, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm Xã hội, phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Lao động Quốc tế tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chính sách pháp luật về lao động, đào tạo nghề, hoàn thiện bộ máy tổ chức của cơ quan đại diện người sử dụng lao động tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp và người sử dụng lao động nâng cao năng lực và xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất, đảm bảo môi trường làm việc ổn định và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ VCCI đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Đại hội.

   

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ  2020-2025

Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước những năm tới vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện, phát huy vai trò, uy tín của tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, phát triển nền kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, xúc tiến thương mại và đầu tư và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh.

 

QUỐC TUẤN