Chủ đề: Đại Học Tôn Đức Thắng

Đại Học Tôn Đức Thắng, cập nhật vào ngày: 14:27, 22/01/2020

Tiểu thương trắng đêm canh hoa những ngày cận Tết

Trong giá rét, rất nhiều người dân khi trông mai, đào, quất cảnh phải đốt lửa, dùng bạt che thành nhiều lớp thậm chí là quấn quanh người chăn bông để chống chọi với cái lạnh.