Đà Nẵng tốn bao nhiêu kinh phí để xây dựng "thành phố môi trường"?

Enternews.vn TP. Đà Nẵng vừa có quyết định ban hành Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường" với mức kinh phí hơn 15.500 tỷ đồng.

Thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng, thành phố này vừa ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 với tổng kinh phí 15.546 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước 5.436 tỷ đồng, nguồn vốn ODA 3.200 tỷ đồng và nguồn vốn xã hội hóa 6.910 tỷ đồng.


Theo Đề án, các điểm nóng ô nhiễm môi trường được cải tạo, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để.

Theo đó, Đề án đặt mục tiêu tiếp tục duy trì, phấn đấu đến năm 2025 sẽ đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trước đó. Đồng thời, đặt lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái, tạo sự an toàn về sức khoẻ và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, tăng cường phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái môi trường tại các khu dân cư, khu công nghiệp, vùng ven biển và các khu vực cảnh quan tự nhiên.

Thành phố Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu đảm bảo chất lượng môi trường nước, đất, không khí theo quy chuẩn. Trong đó, TP. Đà Nẵng đặc biệt chú trọng đến các vấn đề khắc phục ô nhiễm không khí do giao thông vận tải, quản lý môi trường công nghiệp, quản lý chất thải nguy hại.

Ngoài ra, TP. Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu khai thác hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, nguồn nước, rừng, đảm bảo cân bằng sinh thái, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng các quy trình, hệ thống thông minh cho việc quản lý các nguồn tài nguyên và thiên nhiên. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Tại Đề án, các mục tiêu cụ thể được chia thành 4 nhóm gồm phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường và giải quyết các vấn đề môi trường trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

Trong đó, đến năm 2025 hoàn thành mô hình khu công nghiệp sinh thái. Tiếp tục đến năm 2030 có ít nhất 3 khu công nghiệp sinh thái. Đồng thời, đến năm 2025, 100% phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt mới đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Đến năm 2030 đạt 25% xe buýt công cộng chạy bằng động cơ điện trên tổng số xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu đến năm 2025 giảm từ 1-2%, đến năm 2030 giảm 5-7% tỷ lệ giảm phát thải khí nhà kính từ các giải pháp phát triển năng lượng điện, năng lượng mới và tái tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại đề án, Đà Nẵng đặt mục tiêu 100% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, 100% dân số nông thôn được cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt quy chuẩn đến năm 2025 đạt 85%, năm 2030 đạt 95%. Ngoài ra,  100% các khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn theo quy định đến năm 2025 đạt >95%, năm 2030 đạt >97%. Mục tiêu tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý theo quy định đạt 100%. Trong đó, các điểm nóng ô nhiễm môi trường được cải tạo, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để.

Nâng cao nhận thức

Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu theo hướng đô thị sinh thái, tạo sự an toàn về sức khoẻ và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

Trong tương lai, thành phố đặt mục tiêu không chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; giữ vững và khuyến khích việc gia tăng tỷ lệ che phủ rừng, đảm bảo duy trì diện tích đất được bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, đảm bảo bố trí diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị năm 2025 đạt 6m2/người, đến năm 2030 đạt 9m2/người.

Tỷ lệ các khu vực khai thác khoáng sản được phục hồi theo quy định pháp luật trên tổng số khu vực kết thúc khai thác khoáng sản đến năm 2025 đạt 50%; đến năm 2030 đạt 100%. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực môi trường để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng giao các đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện tốt việc quan trắc môi trường để kịp thời cảnh báo cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về môi trường để nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường trong thời gian thực hiện Đề án.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng tốn bao nhiêu kinh phí để xây dựng "thành phố môi trường"? tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích