Đà Nẵng hủy thầu dự án Nhà máy nước Hòa Liên (Kỳ 3): Trách nhiệm thuộc về ai?

Enternews.vn Những “lùm xùm” xung quanh việc hủy thầu dự án Nhà máy nước Hòa Liên chưa dừng lại ở cách hành xử của chính quyền TP Đà Nẵng mà còn xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều từ các cơ quan liên quan.

Như DĐDN đã thông tin, dự án nhà máy nước Hòa Liên là một trong những công trình trọng điểm nhằm “cứu” TP Đà Nẵng trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài, mới đây, kết quả đấu thầu dự án này bất ngờ bị hủy đầy ngỡ ngàng... Đáng nói, trước khi đưa ra thông báo hủy thầu, Ban Quản lý dự án (BQLDA) Đầu tư XD các công trình DD&CN TP Đà Nẵng đã gửi công văn xin ý kiến hướng dẫn của một số cơ quan quản lý nhà nước nhưng sau đó vẫn “phớt lờ” những ý kiến phúc đáp.

p/Những ngôi nhà trong vùng dự án Nhà máy nước Hòa Liên đã di dời từ lâu nhưng đến nay dự án vẫn chưa được tiến hành

Những ngôi nhà trong vùng dự án Nhà máy nước Hòa Liên đã di dời từ lâu nhưng đến nay dự án vẫn chưa được tiến hành

Cục Đấu thầu lên tiếng

Trước khi đưa ra thông báo hủy thầu dự án Nhà máy nước Hòa Liên, BQLDA Đầu tư XD các công trình DD&CN có gửi công văn xin ý kiến hướng dẫn của một số cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

Cụ thể, trong thông báo mời thầu do BQLDA Đầu tư XD&CN nêu rõ yêu cầu là “nhà thầu có năng lực, có kinh nghiệm tham gia gói thầu tương tự”. Tuy nhiên, ngay khi thông báo hủy thầu được đưa ra “Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu” vì cho rằng Công ty Đại Việt là nhà thầu phụ thiết kế nên không có ký tên, đóng dấu trong hồ sơ thiết kế, không đủ điều kiện quy định nên hủy kết quả trúng thầu.

Xác minh sự việc trên, Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã gửi công văn phúc đáp ngày 03/12/2019, nội dung ghi rõ: “Liên quan đến việc ký tên, đóng dấu trong hồ sơ thiết kế, dự toán đã được duyệt do Công ty Đại Việt thực hiện việc khảo sát, lập hồ sơ thiết, dự toán với vai trò là nhà thầu phụ nên việc Công ty Đại Việt ký tên, đóng dấu trong hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt cần tuân thủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định bắt buộc đơn vị tư vấn, đặc biệt là nhà thầu phụ phải ký tên, đóng dấu trong hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt thì Công ty Đại Việt là nhà thầu phụ không ký tên, đóng dấu hồ sơ thiết kế dự toán được duyệt, không phải là lý do để kết luận Công ty Đại Việt không thực hiện hợp đồng khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán trên”.

Viện dẫn thêm, Cục Quản lý đấu thầu khẳng định: “Trường hợp việc ký hợp đồng sử dụng nhà thầu phụ giữa Công ty WESE (nhà thầu chính) và Công ty Đại Việt ( nhà thầu phụ) để thực hiện khảo sát lập hồ sơ thiết kế dự án mở rộng nhà máy nước Dĩ An là phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp này đáp ứng theo yêu cầu hồ sơ mời thầu thì Công ty Đại Việt được coi là đạt về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự”.

Dó đó, việc Cục Quản lý đấu thầu cho rằng Công ty Đại Việt có thể sử dụng hợp đồng để chứng minh năng lực đã làm nhưng vẫn bị BQLDA Đầu tư XD các công trình DD&CN phản bác.

“Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”

Liên quan đến việc Công ty Đại Việt là nhà thầu phụ thiết kế nên không có ký tên, đóng dấu trong hồ sơ thiết kế, không đủ điều kiện quy định nên hủy kết quả trúng thầu dự án Nhà máy nước Hòa Liên, ý kiến của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho rằng: “Theo quy định của Luật Xây dựng 2014, điểm c, khoản 1, điều 77, điểm d, khoản 1, điều 86 và căn cứ hồ sơ hợp đồng ký kết giữa các bên liên quan được xác minh ở phần trên thì việc ký kết hợp đồng tư vấn phụ của Công ty Đại Việt và Công ty WASE là đảm bảo”.

Đối với ý kiến về việc nhà thầu phụ có phải tham gia ký tên, đóng dấu trong phần hồ sơ thiết kế hay không, thì Sở Xây dựng cho rằng: Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 77 của Luật Xây dựng 2014 về trách nhiệm của nhà thầu khảo sát, chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng khảo sát của nhà thầu phụ nếu có và kết quả khảo sát của nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ khi tham gia thiết kế xây dựng phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế trước nhà thầu chính và trước nhà thầu phụ.

Thế nhưng, Sở Xây dựng Đà Nẵng lại cho rằng theo quy định thì không có quy định rõ có hay không việc nhà thầu tư vấn phụ phải ký tên, đóng dấu trong hồ sơ thiết kế. Tuy nhiên, quy định bắt buộc người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế phải có tên và đóng dấu trong hồ sơ thiết kế.

Căn cứ theo hồ sơ cung cấp thì không thể hiện tên và chữ ký người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế của Công ty Đại Việt do vậy không có cơ sở để xác định Công ty Đại Việt là nhà thầu tư vấn thiết kế phụ công trình dự án mở rộng nhà máy nước Dĩ An.

Trước những ý kiến trả lời của Sở Xây dựng Đà Nẵng, vào ngày 03/01/2020, Sở Tư Pháp Đà Nẵng đã có văn bản gửi cho UBND TP Đà Nẵng khẳng định: “Về trách nhiệm của nhà thầu phụ, Sở Xây dựng Đà Nẵng chỉ mới trích quy định là nhà thầu phụ chịu trách nhiệm trước nhà thầu và trước pháp luật mà chưa trích dẫn đầy đủ quy định của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, liên quan đến nội dung này”.

Sở Tư Pháp TP Đà Nẵng viện dẫn Nghị định số 46/2015/NĐ-CP tại Điều 77 quy định quyền và nghĩa vụ nhà thầu khảo sát xây dựng. Nhà thầu khảo sát xây dựng có các nghĩa vụ: Chịu trách nhiệm về kết quả khảo sát xây dựng và chất lượng khảo sát do mình thực hiện. Chịu trách nhiệm vê quản lý chất lượng khảo sát của nhà thầu phụ (nếu có) và kết qua khảo sát của nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ khi tham gia khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm về kết quả trước nhà thầu chính và trước pháp luật.

Sở Tư Pháp Đà Nẵng cho rằng: Từ những dữ liệu có được, trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật có liên quan, có cơ sở khẳng định Công ty Đại Việt là nhà thầu tư vấn thiết kế phụ dự án mở rộng nhà máy nước Dĩ An.

Do đó, trước ý kiến của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạc và Đầu tư) và Sở Tư pháp gửi UBND TP Đà Nẵng đều cho rằng Công ty Đại Việt được sử dụng hợp đồng này để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự cho gói thầu Nhà máy nước Hòa Liên.

Như vậy, dù vụ việc hủy thầu dự án Nhà máy nước Hòa Liên chưa được giải quyết ổn thỏa giữa các bên liên quan nhưng đến nay thông báo hủy và mời thầu mới đã được công bố rộng rãi. Và câu hỏi khiến dư luận quan tâm là liệu những nhà thầu có “ý kiến” bị loại trong đợt mời thầu đầu tiên có trúng thầu trong đợt mời thầu này không? Và ứng xử của chính quyền thành phố Đà Nẵng về vấn đề này như thế nào?

Theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu, tại điểm b khoản a Điều 128 quy định: Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu chính. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Việc hủy thầu dự án Nhà máy nước Hòa Liên khiến người dân TP Đà Nẵng tiếp tục lo ngại về việc thiếu nước sinh hoạt.

Sở Tư pháp TP Đà Nẵng khẳng định Công ty Đại Việt được sử dụng hợp đồng này để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự cho gói thầu Nhà máy nước Hòa Liên.

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức cùng cơ hội nhận quà tặng hàng tháng.
Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng hủy thầu dự án Nhà máy nước Hòa Liên (Kỳ 3): Trách nhiệm thuộc về ai? tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích