Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển kinh tế”

Chiến thuật xuất khẩu gạo trong sân chơi CPTPP

cách đây 6 tháng | Doanh nhân

Chiến thuật xuất khẩu gạo trong sân chơi CPTPP

08:02, 04/09/2019

"Sự gặp gỡ giữa ý Đảng, lòng dân là nguồn lực vô tận để phát triển kinh tế"

Đây là lần đầu tiên Đảng và Nhà nước tổ chức cuộc vận động quy mô lớn để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách trong thời gian tới.

16:09, 03/09/2019

Phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển kinh tế”

Cuộc vận động nhằm khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

11:00, 03/09/2019

Trân trọng tiếng nói doanh nhân

Để khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, một cuộc vận động hiến kế vì một quốc gia hưng thịnh đang được thúc đẩy.

05:18, 03/09/2019

Doanh nhân hiến kế hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế

Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” sẽ được Ban Kinh tế Trung ương cùng các cơ quan liên quan phát động ngày 3/9.

11:00, 29/08/2019

Doanh nhân hiến kế - Quốc gia hưng thịnh

Để khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, một cuộc vận động hiến kế vì một quốc gia hưng thịnh đang được thúc đẩy.