hoàn thuế điện tử đã mang lại những hiệu quả, lợi ích rõ rệt

Hoàn thuế điện tử đã mang lại những hiệu quả, lợi ích rõ rệt cho DN

Hoàn thuế điện tử là việc DN, người nộp thuế gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hoàn thuế GTGT thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Dịch vụ hoàn thuế điện tử dành cho DN, người nộp thuế đề nghị hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế.

DN đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT được thực hiện hoàn thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế với trình tự lập và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử gồm 3 bước:

Bước 1: Người nộp thuế truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế, nhập đầy đủ thông tin trên Giấy đề nghị hoàn thuế

Bước 2: Ký điện tử và gửi hồ sơ hoàn thuế điện tử.

Bước 3: Nhận được thông báo xác nhận kết quả và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử qua địa chỉ thư điện tử.

DN, người nộp thuế quan tâm đến dịch vụ hoàn thuế điện tử có thể truy cập và tìm hiểu các hướng dẫn được đăng tải tại chuyên mục "Hoàn thuế điện tử" trên Trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế www.gdt.gov.vn hoặc Trang thông tin điện tử Cục Thuế TP Hà Nội www.hanoi.gdt.gov.vn.

Bạn đang đọc bài viết Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn DN hoàn thuế điện tử tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,