Dự án được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2791/QĐ-BKHCN ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, Tên dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau. Mục tiêu. Bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau nhằm bảo vệ danh tiếng, giá trị sản phẩm và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Xây dựng được cơ sở pháp lý và hệ thống công cụ phục vụ việc quản lý và kiểm soát sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Nội dung: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nhằm xác định căn cứ thực tiễn và khoa học để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho các sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau: sản phẩm được nuôi theo mô hình tôm-rừng (tôm tươi nguyên con và tôm nguyên liệu chế biến); Xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho các sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau: sản phẩm được nuôi theo mô hình tôm-rừng (tôm tươi nguyên con và tôm nguyên liệu chế biến); Xây dựng cơ sở pháp lý và hệ thống các công cụ phục vụ việc quản lý và kiểm soát sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Chi tiết xem thông báo Tại đây.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ, CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ), 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; ĐT: 024.35571843; Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

Bạn đang đọc bài viết Cục Sở hữu trí tuệ tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Cà Mau" tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,