Cục Sở hữu trí tuệ tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Cà Mau"

Enternews.vn Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức tiếp nhận Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ cho thực hiện năm 2020.

Dự án được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2791/QĐ-BKHCN ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, Tên dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau. Mục tiêu. Bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau nhằm bảo vệ danh tiếng, giá trị sản phẩm và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Xây dựng được cơ sở pháp lý và hệ thống công cụ phục vụ việc quản lý và kiểm soát sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Nội dung: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nhằm xác định căn cứ thực tiễn và khoa học để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho các sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau: sản phẩm được nuôi theo mô hình tôm-rừng (tôm tươi nguyên con và tôm nguyên liệu chế biến); Xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho các sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau: sản phẩm được nuôi theo mô hình tôm-rừng (tôm tươi nguyên con và tôm nguyên liệu chế biến); Xây dựng cơ sở pháp lý và hệ thống các công cụ phục vụ việc quản lý và kiểm soát sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Chi tiết xem thông báo Tại đây.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ, CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ), 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; ĐT: 024.35571843; Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

 Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích