COVID-19 VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM

Đề xuất xây dựng trung tâm chuyển đổi số tại mỗi vùng kinh tế trọng điểm

cách đây 4 tháng | Diễn đàn kinh tế

Đề xuất xây dựng trung tâm chuyển đổi số tại mỗi vùng kinh tế trọng điểm

20:00, 29/09/2020

AI có thể giải quyết các “bài toán” của Việt Nam

AI có thể giải quyết các “bài toán” của Việt Nam: như chữ viết & tiếng nói, giao thông đô thị, y tế, giáo dục, sản xuất...; Giải quyết các vấn đề về an ninh quốc gia, tạo lợi thế cạnh tranh.

20:00, 29/09/2020

Phát triển nhân sự số “nền tảng” cho chuyển đổi số bao trùm

Bản đồ Kỹ năng có thể giúp xác định và thúc đẩy những kỹ năng và năng lực có thể đưa vào các chương trình giáo dục. Cùng với đó, có một nỗ lực mạnh mẽ về phát triển nhân sự số.

11:18, 29/09/2020

Việt Nam vẫn hấp dẫn các công ty đa quốc gia

Chuyên gia cho rằng, Việt Nam vẫn hấp dẫn đối với các công ty đa quốc gia đang tìm kiếm các nền tảng xuất khẩu chi phí thấp, tuy nhiên, Việt Nam cần lựa chọn cũng như tối ưu hoá nguồn vốn này.

09:35, 29/09/2020

"Công thức bánh trung thu” cho thành công của Việt Nam

Công thức này bao gồm: một Khu vực tư nhân sôi động và sáng tạo có mối liên kết chặt chẽ với FDI (P), các Thể chế hữu hiệu (I) và Giáo dục có chất lượng (E)”.